Tag Archives: Praktikant

Vandring i Tiger språngs dalen – bilder

The old city of Lijiang, view of Jade Dragon Snow Mountain (5596m) in the background.

Gamla stan i Lijiang, berget Jade Dragon Snow Mountain (5596m) i bakgrunden.

A tea house in the old town of Lijiang where we sat down for some hours to drink tea and read.

Ett te hus i gamla staden i Lijiang där vi satt ett par timmar för att drika te och läsa.

View from the top of the trail (2700m)

Utsikten från toppen av leden (2700m)

On the way in to the gourge.

På vägen in i dalen.

From the track down to the river.

Från leden ner mot floden

The smal village where we spent our first night.

Den lilla byn där vi bodde våran första natt.

The night was bright and filled with stars. The high altitude, clear sky (no pollution or clouds) and the dark (no lights) made the sky unbelievable.

Natten var klar och full av stjärnor. Den höga höjden, klar himmel (inga föroreningar eller moln) och mörkret (avsaknaden av lampor) gjorde himlen helt fantastisk.

View from the top of the trail down to the tourist platform by the river

Utsikt från toppen av leden ner mot turist platformen vid floden.

One of the smal villages along the trail.

En av de små byarna längs leden.

A picture taken from the trail up.

En bild tagen från leden och uppåt.

A picture taken on the same spot as the last one but locking down.

En bild tagen på samma ställe som den förra fast neråt.

One of the guest houses where we stayed.

Ett av gästhusen där vi bodde.

The tiger leaping stone.

Tiger språngs stenen

A picture to give a little perspective to the one above, on the big rock is two people making out.

En bild som ger lite perspektiv till bilden ovan, på den stora stenen sitter två personer och hånglar.

There are allot of water passing by these rocks.

Det är mycket vatten som passerar dessa stenar.

The trail up from the river is narrow and winding.

Leden upp från floden är smal och slingrande.

But it is an amazing landscape!

Men det är ett otroligt landskap!

And then the sun set behind the mountains.

Och sedan gick solen ner bakom bergen.

Galen, eller?

Got this picture today from my friends in china, with the text “We just wanted to send you the attached picture to remind you that you are in fact crazy :-D”

I miss them so!

Fick denna bilden från mina vänner i kina, med texten “We just wanted to send you the attached picture to remind you that you are in fact crazy :-D” typ “Vi ville bara skicka dig denna bifogade bilden för att påminna dig om att du faktiskt är galen :-D”

Jag saknar dem så!

Tillbaka I Sverige igen

I have now landed back in sweden safe and sound! It is grey, brown and dark green so now I already wait for my second spring to come!
My day has been long and filed with adventures, first when I got to the airport this morning it turned out that my plane took of 08:00 instead of 08:50 (as it said on my 7 months old ticket) so when I arrived it was already on its way out. It worked out alright they put me on another plane from another company so I landed about the same time as I was supposed to but in terminal 2 instead of 3, no problem there just take the free bus. Got there and went to eat something. I locked at my watch 12:10 so I have allot of time. Boarding 13:20 so I got some food and after some time I looked at my watch again, still 12:10 (I got a new battery in it wednesday – Chinese quality) so I took up my phone and it said 13:10 so time to hurry up! I got there in time so on the plane, very hot sense I had 10 shirts and 3 par of pants on. To be able to get all my stuff home I had >40 Kg to bring and where only allowed to take 20 + 5 so I had 5 Kg of extra clothes on me and 15 Kg in the cary on.. plus my hand bag with my computer.. and 23 Kg in my big bag, they where nice to me. 9.5 h on the plane I played some games, read a book and listen to music I suddenly realize I have not printed my train ticket! Ok God this is going to be tight. Got of the plane about 1h till the train leave, went to get my bag, only it took forever to get it, less than 20 min to get from the luggage pickup, print the ticket and get to the train. So I run trough the terminal to the train office, past people, find a very lovely man that help me print it and keep running to the train and less than 30 seconds after I get there the train roll in and I get on. Now I can get all my clothes of and put them on my bag, I can tell you that running with 10 layers on is not to be recommended!
The first thing I notice is that everyone speak swedish, I can understand what everyone say. It is nice but sometimes it is a blessing to not have to listen to all that people say, they say so many stupid things.
I also keep talking english to people, apologize in chinese if I hit someone with my bag, answer the phone with “Ni hao” and so on, it will be interesting to see how long time I will do this.

Jag har nu landat i Sverige igen välbehållen! Det är grått, brunt och mörkt grönt så nu väntar jag redan på att min andra vår ska komma!
Min dag har varit fylld av äventyr, till att börja med så när bilen kommer för att hämta mig ser jag att den har en stor bubbla på ett av däcken så hela vägen till flygplatsen sitter jag bara och väntar på att den ska gå sönder och vi ska få punktering. När jag väl kommer dit, utan punktering på vägen, så visar det sig att mitt flyg lyfter 08:00 och inte 08:50 (som det står på min 7 månader gamla biljett) så när jag anländer är planet redan på väg ut. Det löste sig genom att de placerade mig på ett annat plan tillhörande ett annat bolag så jag landade i Peking ungefär samma tid som var tänkt från början men på terminal 2 istället för 3, inga problem bara att ta gratis bussen dit. När jag kom dit gick jag igenom säkerhetskontrollen och gick för att få något i magen. Kollade på klockan 12:10 incheckning 13:20 så gott om tid. Så sätter mig ner, äter och tar det lugnt. Kollar sedan på klockan igen, fortfarande 12:10 (kan tilläga att jag fick ett nytt batteri i den i onsdags – Kinesisk kvalitet) så tar upp mobilen 13:10 så dags att sätta fart! Kom dit precis i tid och tar mig på planet, varm som få då jag hade 10 tröjor och 3 par byxor på mig. För att få med mig mina >40 Kg trotts att jag bara fick ha 20 + 5 Kg så hade jag 5 Kg med extra kläder på mig, 15 kilo i handbagaget.. plus min handväska innehållandes min dator och 23 i stora väskan de var snälla mot mig. 9.5 h på planet jag spelade lite spel, läste en bok och lyssnade på musik när jag inser att jag har inte skrivit ut min tågbiljett, Gud detta kommer bli tight! Kommer av flyget med ungefär 1 h tills tåget går, tar mig genom säkerhetskontrollen och väntar på min väska som givetvis tar för evigt att få! Så med knappt 20 min tills tåget ska gå springer jag genom terminalen, frågar folk var jag kan skriva ut biljetten och kommer upp till SJs kontor där jag finner en vänlig kille som hjälper mig att få den utskriven. Springer vidare mot tåget och mindre än 30 sekunder efter att jag kommer till perrongen rullar tåget in och jag kan kliva på. Klär av mig de flest lager och sätter på min väska, jag kan tala om för er att springa i 10 lager är inget jag rekommenderar!
Det första som slår mig är att alla talar svenska, jag fattar vad folk omkring mig säger. Det är trevligt men ibland är det en välsignelse att inte förstå vad folk säger, de säger så mycket dumt.
Jag pratar engelska med folk, ber om ursäkt på kinesiska när jag råkar stöta till någon med min väska, svar i telefonen med ”Ni hao” (typ hallå på kinesiska) och så vidare, det ska bli intressant hur länge jag kommer fortsätta med detta.

10 dagar

Today is it 10 days left until I go back to sweden again, that means that I have been in China for 209 days. that is a long time at the same time as it is short. The toughs are filling up my head but it is hard to get them together and to get them down i writhing is almost impossible. So for now here is just an update. 10 days left and so many things to do. It is a time of saying good bye to all the people that have been my family here for this time. Say good bye and not knowing if I will ever see them again. To try to get new meetings and be in the moment even if it is short. A time of doing the last things that I have not done yet, finding the things I want to bring back home. Planing for my life after leaving here. Making sure to get everything back home, cleaning the apartments and…
Well that is my life right now.

Idag är det 10 dagar kvar innan jag åker hem till Sverige igen, det betyder att jag har vait här i 209 dagar. Det är en lång tid samtidigt som det är en väldigt kort tid. Tankarna fyller mitt huvud men det är svårt att få ihop dem och att få ner em i text är nästan omöjligt. Så här är en uppdatering för stunden. 10 dagaar kvar och så mycket att göra. Det är en tid av avsked från alla de människor som har har varit min familj här denna tid. Att säga adjö utan att veta om man någonsin kommer att åter se dem igen. Försöka få nya möten och vara i stunden även om den är kort. En tid att göra all det där som jag inte gjort ännu, att hitta de saker som jag vill ta med till Sverige. Planera för ett liv efter hemkomst. Se till så att jag får allt med mig hem, städa ut lägenheterna och….
Ja det är mitt liv just nu.

Väg val

Sign at the bottom of the tigers leaping gorge talking about how to get back up again.

En skylt nere vid vattnet i “tigers leaping gorge” som talar om hur man kan ta sig upp igen.

Prislista

Sign at the minorities village in kunming.

Skylt från en by för minoritetsfolk i Kunming.

En gris på motorcykel

Today walking back to the hotel after eating supper here in Yichang, we saw the most wounderfully bad thing in some time now. As we where waiting for the lights to turn green a motorcycle drives past, with a pig straped on the back! It was a big fully grown pig, laying on it’s back across the back of the motorcycle, alive. Unfortunally all cameras where packed down in our bags so no pictures.

På väg tillbaka till hotellet efter att ha ätit middag såg vi den absolut underbaraste hemska sak på länge. När vi stod och väntade på grön gubbe körde en motorcyckel förbi oss, med en gris fastspänd där bak! En fullvuxen gris, liggandes på rygg, på tvären fortfarande vid liv. Dessvärre var alla kameror nerpackade i våra väskor så inga bilder.

Förlorad skönhet

Sign in the forbidden city. Dont climb on the rocks because…

Skylt från den förbjudna staden. Klättra inte på stenarna för, en enda slarvig handling leder till den eviga förlusten av skönhet.

Grattis på födelsedagen!

Today is my birth day, here in china it is almost over, and I have had a great weekend. Yesterday we played tennis (second time of my life, first time was on friday) allot of fun! Then we went out for a foot massage, lovely! and then we went to a fancy restaurant for dinner.
This morning I got up early to be in church for a wedding at 8:30, then some of my students sang and danced before it was time for wedding reception and birthday party. with pastor Ge, revenuer Wang and some other people. we had a ginormus dinner and some cake. At church they gave us eggs so I figured I should sett an example of getting older so I tried to drop it out the window, 4.6 seconds to get all the way down from the 23 floor.
In the afternoon we went to get train tikets to go see the three gorges dam and some other stuff in the Yichang aria tomorrow.
For a finale I managed to break a light pole in our apartment aria by simply walking around it holding it and putting a little wight on it. It went straight of in the middle. Real quality!
So far I have gotten 36 happy birthday on Facebook, 21 on QQ, none on MSN, one phone call from sweden, a song from america, 9 texts, 2 cakes, 2 dinners, a foot massage and some gifts. But I meen who is keeping score? Not me…

Idag är min födelsedag, här i kina är den nästan över och jag har haft en toppen helg. Igår spelade jag tennis (för andra gången i mitt liv, första var i fredags) riktigt roligt! efter det var vi ut på fot massage, underbart! och sedan fin middag på restaurang. (underbart när man kan äta riktigt fint 3 pers för under 200)
I morse gick jag upp tidigt för att kunna vara i kyrkan på bröllop till klockan 8:30, efter det sjöng och dansade några av mina studenter i kyrkan innan det var dags för bröllops mottagning och födelsedags kalas. Pastor Ge och Wang var där tillsammans med lite annat folk. Vå åt en gigantisk middag och så lite tårta på det. i kyrkan delades det ut påskägg så jag tänkte sätta gå ut och sätta standarden för att ha blivit äldre och visare, det tog 4,6 sekunder från 23e våningen och ner. På eftermiddagen skaffade vi tågbiljetter till Yichang i morgon där vi ska spana in tre dalarnas dam världens största elkraftverk.
Som avslutning på dagen lyckades jag bryta av en lyktstolpe i vårt lägenhets område. Den enda jag gjorde var att gå runt den och lägga lite vikt på den, så pang gick den av på mitten. Riktig kvalitet!
Hitintills idag har jag fått 36 grattis på Facebook, 21 på QQ, noll på msn, ett telefonsamtal från Sverige, en födelsedags sång från Amerika, 9 sms, två tårtor, 2 middagar, en fot massage och lite olika presenter. Men jag menar vem räknar? Inte jag iaf…

Sök som Praktikant!

It is time to find some new trainees for next year! Only in Swedish

Det börjar bli dags att söka till equmenias praktikant program. Vill du göra ditt livs resa och lära känna en ny kultur? Vi snackar inte om att åka på besök och spana in ett annat ställe. Vi snackar få en chans att få lära känna nya människor och en ny kultur på ett djupare vis. Du kommer att vara iväg mellan 7-8 månader så det kommer finnas gott om tid (men tro inte att det är så länge som det låter) att vara glad, arg, förvånad, förtvivlad och alla andra känslor du kan tänka dig. Det kommer att vara något av det bästa du gjort och ibland kommer det kanske att kännas som det absolut sämsta val du gjort. Du kommer att få vara med om saker du aldrig trodde kunde ske. Du kommer lära dig om saker du inte viste fanns. Du kommer att ha långtråkigt. Det kommer att vara himmel och helvete. Men jag lovar att det kommer att bli en upplevelse för livet!
Här har du möjligheten, equmenia sänder till hösten praktikanter till Palestina/Israel , Kina, Thailand och Republiken Kongo. Sök innan den 15 April! www.equmenia.se/praktikant

equmenia flyer