Tag Archives: Peter “Skogsmullen” Karlbom

Mot fjällen!

Tomorrow I will go up to the mountains with my family for 2 days and then stay 4 days on my own.

I morgon åker jag med familjen upp till fjällen i 2 dagar och stannar sedan 4 dagar på egen hand.

Linus i ett träd

Little Linus is sitting in a tree.

Lilla Linus sitter i ett träd.

Joel hoppar vägen

Joel jumps the road in Norway, may of last year.

Joel hoppar vägen i Norge, maj förra året.

Ida-Maria ❤ Josef

The 31/7 2010 one of my oldest friends Ida-Maria got married to Josef and I got the honor to be one of the hosts for the evening party. It was an honor but it didn’t give allot of time to take photos but here are some. Mostly from when the bride got ready and some from the church.

#1/7 2010 gifte sig en av mina äldsta vänner Ida-Maria med Josef. Jag fick äran att vara värd på deras bröllop och det var en ära även om det gav mig dåligt med tid att fota. Här kommer iaf några från när bruden gjorde sig i ordning och från kyrkan.

First some pictures from the preparations

Först lite bilder från förberedelserna.

And some from church

Och några från kyrkan

After the ceremony in church there where som mingle before the newlyweds arrived.

Efter kyrkan var det lite mingel innan de nygifta anlände.

Then it was time for some ice cream cake

Sedan var det dags för glasstårta

It was a beautiful wedding and it almost made me wanting to get married some day.

Det var ett otroligt vackert bröllop och det gjorde mig nästan lite sugen på att gifta mig någon gång.

Katja ❦ Linus

Last saturday I was on a wedding between my friends Katja and Linus. They asked the guest to not take pictures in the church so the fist ones are from outside when they walk to there car to go to the party.

I lördags var jag på bröllop mellan vännerna Katja och Linus. De avböjde all fotografering i kyrkan så de första bilderna är från kyrkbacken när de gick till sin bil för att åka till festen.

When we arrived to the party we all congratulated the married ones and then we sat down to eat a dinner and see some performances.

När vi anlände till festen var det gratulationer innan vi satte oss tillbords för att äta och njuta av framträdandena.

Among other things a band performed a song and a little baby stood on the stage and danced to the music.

Bland annat var det ett band som framförde en sång och ett litet barn som dansade till musiken.

Then it was time for cake.

Sedan var det dags för tårtan.

After al of that the dancing bagan and they had the most awesome band of al time, “Den flygande bokrullen” or something like “The flying scroll”

Efter allt var det dags för dans och de hade fått tag å ett riktigt grymt band med rejält av ös. “Den flygande bokrullen”

The rest of the pictures are taken by Joel Nyström

Resterande bilder är tagna av Joel Nyström

Thanks for a great party!

Tack för en grym fest!

Vattenrutschkana

Monday night me and my brother was over to our neighbor to ride in his waterslide. It was absolutely awesome and something we have got to do again!

Måndag kväll var jag och min bror över till grannen för att åka lite i hans vattenrutschkana. Det var galet roligt och något som nog måste göras om någon kväll.

Lite riktigt gamla bilder

Here are some really old pictures that I took back in 2001. They are from a scout weekend and I had borrowed a digital camera from my school.

Här är några riktigt gamla bilder som är tagna på en scouthajk hösten 2001. Jag hade lånat en digitalkamera från skolan som fick åka med ut till Attholmen.

Peter

Peter

Stefan

Stefan

Blood?

Blod?

Me and Erik

Jag och Erik

Breakfast

Frukost

Johan and ??

Johan och ??

Anna and the kids

Anna och barnen

Johan and Daniel

Johan och Daniel

Staffan

Staffan

Gunnar and Ida

Gunnar och Ida

Anna giving Gunnar a haircut

Anna klipper Gunnar

Therese

Therese

The kids do crafts

Scouterna pysslar

The older kids eat breakfast the next morning.

Scouterna äter frukost morgonen efter.

Anna

Anna

Malin and Tommy

Malin och Tommy

This raises memories

Vist väcker det minnen!?

En sen natt på läger

A late night at a scout camp when most where already asleep I took my camera and walked around to take som photos.

En sen natt på årets scoutläger när de flesta redan sov tog jag min kamera och gick en foto vända.

So come on and give me a comment on what you think!

SÅ kom igen och ge en kommentar och tala om vad du tycker!

Vandring i Tiger språngs dalen – bilder

The old city of Lijiang, view of Jade Dragon Snow Mountain (5596m) in the background.

Gamla stan i Lijiang, berget Jade Dragon Snow Mountain (5596m) i bakgrunden.

A tea house in the old town of Lijiang where we sat down for some hours to drink tea and read.

Ett te hus i gamla staden i Lijiang där vi satt ett par timmar för att drika te och läsa.

View from the top of the trail (2700m)

Utsikten från toppen av leden (2700m)

On the way in to the gourge.

På vägen in i dalen.

From the track down to the river.

Från leden ner mot floden

The smal village where we spent our first night.

Den lilla byn där vi bodde våran första natt.

The night was bright and filled with stars. The high altitude, clear sky (no pollution or clouds) and the dark (no lights) made the sky unbelievable.

Natten var klar och full av stjärnor. Den höga höjden, klar himmel (inga föroreningar eller moln) och mörkret (avsaknaden av lampor) gjorde himlen helt fantastisk.

View from the top of the trail down to the tourist platform by the river

Utsikt från toppen av leden ner mot turist platformen vid floden.

One of the smal villages along the trail.

En av de små byarna längs leden.

A picture taken from the trail up.

En bild tagen från leden och uppåt.

A picture taken on the same spot as the last one but locking down.

En bild tagen på samma ställe som den förra fast neråt.

One of the guest houses where we stayed.

Ett av gästhusen där vi bodde.

The tiger leaping stone.

Tiger språngs stenen

A picture to give a little perspective to the one above, on the big rock is two people making out.

En bild som ger lite perspektiv till bilden ovan, på den stora stenen sitter två personer och hånglar.

There are allot of water passing by these rocks.

Det är mycket vatten som passerar dessa stenar.

The trail up from the river is narrow and winding.

Leden upp från floden är smal och slingrande.

But it is an amazing landscape!

Men det är ett otroligt landskap!

And then the sun set behind the mountains.

Och sedan gick solen ner bakom bergen.

Dagens projekt

This was my project for today, to build something to make it possible to attach a camera on the handlebar of my bike so that I can record video and take pictures when I am out biking. this is the result.

Detta var dagen projekt, att bygga något att fästa kameran vid styret på min cykel så att jag kan spela in film och och ta bilder när jag är ute och cyklar. Detta är resultatet.