Tag Archives: Mat

Fototriss i Köket

This week I’m posting three pictures on the theme “in the kitchen”. I found some pictures from when I was working in China as an english teacher and had one of the classes over to my apartment to cook together. 40 students in my smal apartment was chaos but allot of fun.

Denna vecka är temat på Fototriss “i köket”. Jag hittade några bilder från när jag jobbade i Kina som engelsklärare och hade en klass på besök i min lägenhet. det var lite lagon kaos men också hur roligt som helst.For the ones of you who didn’t get enough from these three pictures here are som more.
More from the kitchen in China

För er som inte fick nog av dessa tre bilder finns här ett inlägg med några fler.
Mer från köket i Kina

Mer från köket i Kina

This is a followup from this post: Three pictures from the kitchen

Detta är en fortsättning från detta inlägg: Fototriss i Köket

There was allot of cooking all over the apartment and people everywhere.

Det var matlagning i hela lägenheten och folk överallt.

The main dich was Dumplings, but there was also fish, chiken, nudels and more.

Huvudrätten var Dumplings, men det bjöds även på fisk, kyckling, nudlar och mer därtill.

And after eating there was some games and performances from the students.

Efter maten var det lekar och framträdanden från eleverna.Mot fjällen!

Tomorrow I will go up to the mountains with my family for 2 days and then stay 4 days on my own.

I morgon åker jag med familjen upp till fjällen i 2 dagar och stannar sedan 4 dagar på egen hand.

“Morsan fyller 50” öppet hus

My and my brothers mom and our fathers wife turns 50 the 2/9 so we will celebrate her the 28/8 (the saturday before becouse on her birthday we will kidnap her and bring her out in the mountains)
AS you know she is a little sensitive so dont bring any flowers with a strong scent (this is a demand to make the evening enjoyable for everyone including the old lady)
Come early and leave late too give her the opportunity to spend as much time with you as possible.
The three wonderful children and there old father wisch you very welcome!

Min och mina bröders morsa och farsans fru fyller 50 den 2/9 så nu ska det firas med öppet hus den 28/8 (alltså lördagen innan för när hon fyller år tänker vi kidnappa henne och dra ut henne på fjället!)
Som ni alla vet är hon lite känslig av sig så vi undanber alla doftande blommor (detta är ett krav för att kvällen ska bli så trevlig som möjligt även för den gamla tanten)
Kom gärna tidigt och stanna sent så hon får njuta av just ditt sällskap så länge och mycket som möjligt.
Välkomna önskar de tre underbarnen och deras gamle far!

Ida-Maria ❤ Josef

The 31/7 2010 one of my oldest friends Ida-Maria got married to Josef and I got the honor to be one of the hosts for the evening party. It was an honor but it didn’t give allot of time to take photos but here are some. Mostly from when the bride got ready and some from the church.

#1/7 2010 gifte sig en av mina äldsta vänner Ida-Maria med Josef. Jag fick äran att vara värd på deras bröllop och det var en ära även om det gav mig dåligt med tid att fota. Här kommer iaf några från när bruden gjorde sig i ordning och från kyrkan.

First some pictures from the preparations

Först lite bilder från förberedelserna.

And some from church

Och några från kyrkan

After the ceremony in church there where som mingle before the newlyweds arrived.

Efter kyrkan var det lite mingel innan de nygifta anlände.

Then it was time for some ice cream cake

Sedan var det dags för glasstårta

It was a beautiful wedding and it almost made me wanting to get married some day.

Det var ett otroligt vackert bröllop och det gjorde mig nästan lite sugen på att gifta mig någon gång.

Grattis på födelsedagen!

Today is my birth day, here in china it is almost over, and I have had a great weekend. Yesterday we played tennis (second time of my life, first time was on friday) allot of fun! Then we went out for a foot massage, lovely! and then we went to a fancy restaurant for dinner.
This morning I got up early to be in church for a wedding at 8:30, then some of my students sang and danced before it was time for wedding reception and birthday party. with pastor Ge, revenuer Wang and some other people. we had a ginormus dinner and some cake. At church they gave us eggs so I figured I should sett an example of getting older so I tried to drop it out the window, 4.6 seconds to get all the way down from the 23 floor.
In the afternoon we went to get train tikets to go see the three gorges dam and some other stuff in the Yichang aria tomorrow.
For a finale I managed to break a light pole in our apartment aria by simply walking around it holding it and putting a little wight on it. It went straight of in the middle. Real quality!
So far I have gotten 36 happy birthday on Facebook, 21 on QQ, none on MSN, one phone call from sweden, a song from america, 9 texts, 2 cakes, 2 dinners, a foot massage and some gifts. But I meen who is keeping score? Not me…

Idag är min födelsedag, här i kina är den nästan över och jag har haft en toppen helg. Igår spelade jag tennis (för andra gången i mitt liv, första var i fredags) riktigt roligt! efter det var vi ut på fot massage, underbart! och sedan fin middag på restaurang. (underbart när man kan äta riktigt fint 3 pers för under 200)
I morse gick jag upp tidigt för att kunna vara i kyrkan på bröllop till klockan 8:30, efter det sjöng och dansade några av mina studenter i kyrkan innan det var dags för bröllops mottagning och födelsedags kalas. Pastor Ge och Wang var där tillsammans med lite annat folk. Vå åt en gigantisk middag och så lite tårta på det. i kyrkan delades det ut påskägg så jag tänkte sätta gå ut och sätta standarden för att ha blivit äldre och visare, det tog 4,6 sekunder från 23e våningen och ner. På eftermiddagen skaffade vi tågbiljetter till Yichang i morgon där vi ska spana in tre dalarnas dam världens största elkraftverk.
Som avslutning på dagen lyckades jag bryta av en lyktstolpe i vårt lägenhets område. Den enda jag gjorde var att gå runt den och lägga lite vikt på den, så pang gick den av på mitten. Riktig kvalitet!
Hitintills idag har jag fått 36 grattis på Facebook, 21 på QQ, noll på msn, ett telefonsamtal från Sverige, en födelsedags sång från Amerika, 9 sms, två tårtor, 2 middagar, en fot massage och lite olika presenter. Men jag menar vem räknar? Inte jag iaf…

En dag fylld med bönesvar

The last week I had 2 people from my Swedish organisation visiting here in Wuhan. So after taking care of them from morning till night I was pretty beat on Sunday evening, so when I sat down to finish my lesson for this week I couldn’t come up with anything. And Monday morning was even worse when I woke up I just wanted to go back to sleep, but I decided to get up. Being tired is not a good reason to not go to school. So I got up and prepared to go there. Still when we got there I had no energy and didn’t know what to teach. During all of this time I had been asking God to help me. After John and Jessica thought the first class I had the second half and a duble class in the afternoon to teach on my own. But after the ten minute break it turned out that most of the class had dance practice and the rest tried to run away so I gave up and decided to show a movie in the afternoon so I downloaded it and after lunch they told me that all the students are listening to someone talking this afternoon so no class. So I thanked God hanged out with Mary before going back to Wuhan. Just as I walked in to the apartment John phoned and asked if I wanted to meet for dinner at the mall later so after a while I walked over there realizing my phone is dead. So I prayed ok god you need to help fix this because we didn’t set a time. Just as I walked in I saw them geting on the escalator. So I could just run up to them (scarring them a little) and that was it.
God really came trough for me, when I was weak he helped me.

I förra veckan var Gerard från missionskyrkan och Jonas från equmenia på besök här i Wuhan. Efter att ha tagit hand om dem från morgon till kväll under deras vistelse här var jag rätt slutkörd på söndag kväll (och är fortfarande). När jag satte mig ner för att färdigställa min lektionsplanering så fick jag inte fram någonting. Måndag morgon var än värre och när jag vaknade ville jag bara somna om igen, men jag bestämde mig för att ta mig upp. Att vara trött är ingen bra anledning till att inte ta sig till skolan. Så jag gick upp och förberedde mig för att ta mig dit. När jag kom dit var jag fortfarande helt borta och viste inte riktigt vad jag skulle ta mig till med lektionen. John och jessica hade lovat att ta första lektionen av två med morgon klassen men efter det hade jag en lektion till med dem och en dubbel lektion på eftermiddagen att ta själv. Efter 10 min rast visade det sig dock att de flesta i den klassen jag skulle ha hade dans övning och de övriga försökte slippa undan så jag kämpade inte emot så hårt utan “gav upp”. För eftermiddags lektionen bestämde jag mig att visa en film så jag laddade ner en och förberedde. Efter lunch talade de dock om för mig att alla elever skulle lyssna på ett föredrag på eftermiddagen, så inga lektioner. Så jag tackade gud och hängde lite med Mary innan jag tog mig tillbaka till Wuhan. Just när jag klev in i lägenheten ringde John och frågade om vi skulle mötas upp för middag senare så efter en stund gick jag bort dit och insåg att min telefon var död, vi hade dessutom inte sagt någon tid. Så jag slängde iväg en bön “Gud hjälp till och fixa detta nu” och precis när jag går in i “gallerian” ser jag dem kliva på rulltrappan så jag kunde springa upp till dem (skrämde dem lite) och så fixade det sig. Ska även säga det att det är inte direkt i storlek med allum eller femman (Göteborg) utan detta är ett gigantiskt ställe, 6 våningar och tydligen världens längsta “pedestrian street” (gågata).
Gud stod verkligen upp för mig, när jag var svag så hjälpte han mig.

Visum, Metro och Starbucks

If you ever met a person the morning after having a dinner eating garlic and you didn’t eat it, then you can start imagining how it is stepping in to a bus early in the morning in china. But now imagine that everyone on the bus ate garlic last night. That is probably close to the truth sense it is in most food in china. Usually it isn’t a problem but yesterday I didn’t eat any Chinese food and most buses have there windows open, but today it’s cold and I’m on one of the good buses with heat, closed doors and closed windows.

To renew your visa in china you need some papers from the police. So after meeting up with one of the teachers from school and making copies of pasport, id card and the papers for the apartment we go to the police station where we need to register to find the policeman we need have to talk with, only to know he is not at work today. And we need to talk with that guy at that police station, that is the only option. so we have to go back tomorrow again.

So keep praying for me tomorrow as well.

Har nu någon gång mött på en person tidigt morgonen efter denne ätit en måltid med mycket vitlök? I så fall kan du börja föreställa dig hur det är att kliva på en morgonbuss i Kina. Föreställ dig nu då istället en buss full med människor som alla ätit vitlök kvällen innan. Det är ganska troligt att de flesta gjort det då vitlök är in ingrediens i den mesta maten här. Det är normalt inga problem men igår åt jag ingen kinesisk mat och de flesta bussar har fönstren öppna. Denna morgon var det kallt och jag var på en av bussarna med värme, stängda dörrar och fönster.

För att förnya sitt visum i Kina behövs en del papper från polisen så efter att ha mött upp med en av de kinesiska lärarna från skolan, gjort kopior på pass, ID-kort och papper på lägenheten, gick vi till polisstationen där vi måste registrera oss. Väl där talar de om att personen som vi måste prata med inte är där idag, de försöker på hans mobil men den är avstängd. Vi måste tala med den mannen på den polisstationen, det är enda alternativet. Så nytt försök i morgon. ställer bara till en hel hög problem.

Så be för mig i morgon också.

Yesterday I, Johan and Jessica once again took the bus down to Metro to get some imported food, have lunch at starbucks and re live some old memories. When we sat at starbucks some guys came and started to put up a scaffold outside the window, they where climbing up and down there without any safety and the guy at the top just stod there without anything and the thing was rocking back and fourth. But I guess they had done it before.

Igår åkte jag, John och Jessica återigen ner till Metro för att få tag på lite importerad mat, käka lunch på starbucks och återuppleva gamla minnen. När vi satt inne på starbucks började några män sätta upp en byggnads ställning utanför fönstret, de klättrade upp och ner på den vingliga ställningen utan någon som helst säkerhets utrustning. Killen på toppen stod där utan räcken eller något medan ställningen gungade fram och tillbaka. Det såg iof ut som om de gjort det några ggr tidigare.

Israel

The other day a friend came over to the apartment, he really wants to go to israel one day. I where there 2007 so I showed him some pictures. Therefor here are some old pictures from my trip there..

Häromdagen kom en kompis över till lägenheten, han vill väldigt gärna åka till israel någon gång i sitt liv så jag visade lite bilder från när jag var där 2007. Därför kommer lite gamla bilder från den resan..

Jerusalem seen from Mount of Olives

Jerusalem från Olivberget

STI – Swedish Theological Institute

STI – Svenska Teologiska Institutet

Annunciation Church

Bebådelsekyrkan

The Tempel mountain

Tempelberget

Jerusalem

Jerusalem

Knapfe

Knapfe

Dark bread

Mörktbröd

A night at the shore of the sea of tiberias

En natt på stranden vid genesarets sjö

The wall

Muren

En gammal bild D3

Glass på DQ

Ice cream at DQ