Tag Archives: Flyga

Fototriss: Underifrån

Mitt bidrag i veckans Fototriss på temat “Underifrån”, två bra bilder på temat och en bra utfyllnads bild som är typ underifrån.
Se fler trissar på temat här:http://fototriss.blogspot.se/2012/03/fototriss-del-171-underifran.html

Tävling

En liten tävling!
Tävlingen går ut på att:
1.)Leta upp en bild tagen av Peter “Skogsmullen” Karlbom/Peter Karlbom som du skulle kunna tänka dig att hänga upp på din vägg.
2.) Länka till bilden i en kommentar till eventet på Facebook
3.) Gilla Peter “Skogsmullen” Karlbom och Karlboms Ur och Skur AB på facebook.
4.) Hoppas på vinst!

Priser i tävlingen är inramade kopior av de bilder som ni har valt i storlek 20x30cm. Pris lottas ut bland de som skickat in bidrag och desto fler som deltar desto fler priser. Max 2 bidrag per person.

Bilder kan hittas här, facebook, freeride.se eller på andra ställen

Only in Swedish

Stolphopp

We did a Pamperpole jump at school. The basic principler is that you climb a high pole (ours was about 8m high), stand on top and trow yourself out from it and in our case try to hit a ball hanging a few meters away. This is an exercise in handeling your own fear, fear is something you can’t control and are very different between individuals.
Fear is not to overcome it is to be handled.

Vi körde stolphopp på skolan. Grundprincipen är att man klättrar upp på en stolpe (skolans är ca 8m hög), ställer sig på toppen och kastar sig ut och i vårt fall försöker träffa en boll som hänger ett par meter bort. Detta är en individuell övning som bygger på att hantera sin egen rädsla, rädsla är något man inte kan kontrollera och är väldigt olika från individ till individ.
Rädsla ska inte övervinnas den ska hanteras.


When you reach the top you need to control your breath and stay focused in order to get the pole to stand still. If you shake to pole does to, if you dont it stands still.
And there where a buch of different styles in jumping of the pole.

Väl uppe på stolpen gäller det att kontolera andningen och hålla fokus för att få stolpen att stå still. Om du skakar skakar stolpen, om du inte skakar står den still.
Och det var många olika stilar på uthoppen.

And for last the photos of my jump taken by Mika Viinamäki.

Till sist bilderna på mitt hopp tagna av Mika Viinamäki.
SE UPP där nere här kommer jag!

This week I entered another competition on Fototriss and this week the theme is Watch out or Look up depending on how you translate it.
This week the prices come from Coolstuff

Denna veckan är det tävlings vecka på Fototriss och temat är “Se upp”
Veckans priser kommer från Coolstuff

Saras dag – och vilken dag sedan!

We headed out to “The Magicalforest” immediately after getting up on the mountain. We skinned about 20 min to get out and up to the place to start the run. When we got up there we saw a smal jump/drop that we did fast and just got soma shots of. Then we headed on and saw a bigger drop that looked good. So we headed up there, it was about 4-5m high and by far the highest I had ever done.

Vi drog ut till “Magiskaskogen” det första vi gjorde efter att ha kommit upp på berget. Vi hudade ca 20 min ut och upp dit där åket börjar. När vi kom upp där såg vi ett litet hopp/dropp som vi lite snabbt hoppade och knäppte lite bilder på. När vi sedan gick vidare såg vi ett större dropp som såg bra ut. Så vi tog oss upp där, det var runt 4-5m och det klart högsta jag någonsin gjort.


I didn’t nail the landing but that was not a problem this day. I could have landed on my head without hurting my self. That means amazing skiing! So we floated on down to the next place where we had dropped before. The “icefall” is not that high (if you dont want it to) and has got an awesome landing. I dropped first and headed in under to get some photos of the others from behind. And since it was so good we headed up to do it again.

Jag satte inte landingen men det var inte ett problem denna dag. Jag skulle ha kunnat landa på huvudet utan att skada mig. Det betyder galet bra skidåkning! Så vi fluffade vidare ner till ett ställe vi droppat tidigare. “Istappsdroppet” är inte riktigt lika högt (om man inte vill iaf) och har en underbar landning. Jag droppade ner först och tog mig in under för att ta lite bilder på de andra bakifrån. Och eftersom det var så bra kunde vi inte låta bli att klättra upp och ta det igen!Then we continued down a little longer, just playing and jumping on pillows and bumps before having lunch and putting on our skins again to go up and back. But on the way we found another drop that we had seen before and looked good. This one was even higher 5-6m. So me and Sara headed up there and dropped it. Didn’t nail that landing ether but oh what a feeling!
The Photos below are taken by Gertrud Edler.

Efter lite droppande fortsatte vi ner en bit till, hoppandes och lekande på kuddar och gupp innan lunch och påhudning. På vägen upp fann vi ytterligare ett fint dropp som vi spanat på tidigare och som såg fint ut. Detta var ytterligare lite högre 5-6m. Jag och Sara tog oss upp och droppade det. Satte inte den landningen heller men oh vilken känsla!
Foton nedan tagna av Gertrud Edler.


This was Saras Birthday the 11 Feb 2011 and it was a great day!

Detta var Saras födelsedag den 11 Feb 2011 och det var en galet grym dag!

Träskidor

One picture from sunday of Arons Woodenskis..

En bild från i söndags på arons träskidor.

Joel hoppar vägen

Joel jumps the road in Norway, may of last year.

Joel hoppar vägen i Norge, maj förra året.

Tillbaka I Sverige igen

I have now landed back in sweden safe and sound! It is grey, brown and dark green so now I already wait for my second spring to come!
My day has been long and filed with adventures, first when I got to the airport this morning it turned out that my plane took of 08:00 instead of 08:50 (as it said on my 7 months old ticket) so when I arrived it was already on its way out. It worked out alright they put me on another plane from another company so I landed about the same time as I was supposed to but in terminal 2 instead of 3, no problem there just take the free bus. Got there and went to eat something. I locked at my watch 12:10 so I have allot of time. Boarding 13:20 so I got some food and after some time I looked at my watch again, still 12:10 (I got a new battery in it wednesday – Chinese quality) so I took up my phone and it said 13:10 so time to hurry up! I got there in time so on the plane, very hot sense I had 10 shirts and 3 par of pants on. To be able to get all my stuff home I had >40 Kg to bring and where only allowed to take 20 + 5 so I had 5 Kg of extra clothes on me and 15 Kg in the cary on.. plus my hand bag with my computer.. and 23 Kg in my big bag, they where nice to me. 9.5 h on the plane I played some games, read a book and listen to music I suddenly realize I have not printed my train ticket! Ok God this is going to be tight. Got of the plane about 1h till the train leave, went to get my bag, only it took forever to get it, less than 20 min to get from the luggage pickup, print the ticket and get to the train. So I run trough the terminal to the train office, past people, find a very lovely man that help me print it and keep running to the train and less than 30 seconds after I get there the train roll in and I get on. Now I can get all my clothes of and put them on my bag, I can tell you that running with 10 layers on is not to be recommended!
The first thing I notice is that everyone speak swedish, I can understand what everyone say. It is nice but sometimes it is a blessing to not have to listen to all that people say, they say so many stupid things.
I also keep talking english to people, apologize in chinese if I hit someone with my bag, answer the phone with “Ni hao” and so on, it will be interesting to see how long time I will do this.

Jag har nu landat i Sverige igen välbehållen! Det är grått, brunt och mörkt grönt så nu väntar jag redan på att min andra vår ska komma!
Min dag har varit fylld av äventyr, till att börja med så när bilen kommer för att hämta mig ser jag att den har en stor bubbla på ett av däcken så hela vägen till flygplatsen sitter jag bara och väntar på att den ska gå sönder och vi ska få punktering. När jag väl kommer dit, utan punktering på vägen, så visar det sig att mitt flyg lyfter 08:00 och inte 08:50 (som det står på min 7 månader gamla biljett) så när jag anländer är planet redan på väg ut. Det löste sig genom att de placerade mig på ett annat plan tillhörande ett annat bolag så jag landade i Peking ungefär samma tid som var tänkt från början men på terminal 2 istället för 3, inga problem bara att ta gratis bussen dit. När jag kom dit gick jag igenom säkerhetskontrollen och gick för att få något i magen. Kollade på klockan 12:10 incheckning 13:20 så gott om tid. Så sätter mig ner, äter och tar det lugnt. Kollar sedan på klockan igen, fortfarande 12:10 (kan tilläga att jag fick ett nytt batteri i den i onsdags – Kinesisk kvalitet) så tar upp mobilen 13:10 så dags att sätta fart! Kom dit precis i tid och tar mig på planet, varm som få då jag hade 10 tröjor och 3 par byxor på mig. För att få med mig mina >40 Kg trotts att jag bara fick ha 20 + 5 Kg så hade jag 5 Kg med extra kläder på mig, 15 kilo i handbagaget.. plus min handväska innehållandes min dator och 23 i stora väskan de var snälla mot mig. 9.5 h på planet jag spelade lite spel, läste en bok och lyssnade på musik när jag inser att jag har inte skrivit ut min tågbiljett, Gud detta kommer bli tight! Kommer av flyget med ungefär 1 h tills tåget går, tar mig genom säkerhetskontrollen och väntar på min väska som givetvis tar för evigt att få! Så med knappt 20 min tills tåget ska gå springer jag genom terminalen, frågar folk var jag kan skriva ut biljetten och kommer upp till SJs kontor där jag finner en vänlig kille som hjälper mig att få den utskriven. Springer vidare mot tåget och mindre än 30 sekunder efter att jag kommer till perrongen rullar tåget in och jag kan kliva på. Klär av mig de flest lager och sätter på min väska, jag kan tala om för er att springa i 10 lager är inget jag rekommenderar!
Det första som slår mig är att alla talar svenska, jag fattar vad folk omkring mig säger. Det är trevligt men ibland är det en välsignelse att inte förstå vad folk säger, de säger så mycket dumt.
Jag pratar engelska med folk, ber om ursäkt på kinesiska när jag råkar stöta till någon med min väska, svar i telefonen med ”Ni hao” (typ hallå på kinesiska) och så vidare, det ska bli intressant hur länge jag kommer fortsätta med detta.

Grattis på födelsedagen!

Today is my birth day, here in china it is almost over, and I have had a great weekend. Yesterday we played tennis (second time of my life, first time was on friday) allot of fun! Then we went out for a foot massage, lovely! and then we went to a fancy restaurant for dinner.
This morning I got up early to be in church for a wedding at 8:30, then some of my students sang and danced before it was time for wedding reception and birthday party. with pastor Ge, revenuer Wang and some other people. we had a ginormus dinner and some cake. At church they gave us eggs so I figured I should sett an example of getting older so I tried to drop it out the window, 4.6 seconds to get all the way down from the 23 floor.
In the afternoon we went to get train tikets to go see the three gorges dam and some other stuff in the Yichang aria tomorrow.
For a finale I managed to break a light pole in our apartment aria by simply walking around it holding it and putting a little wight on it. It went straight of in the middle. Real quality!
So far I have gotten 36 happy birthday on Facebook, 21 on QQ, none on MSN, one phone call from sweden, a song from america, 9 texts, 2 cakes, 2 dinners, a foot massage and some gifts. But I meen who is keeping score? Not me…

Idag är min födelsedag, här i kina är den nästan över och jag har haft en toppen helg. Igår spelade jag tennis (för andra gången i mitt liv, första var i fredags) riktigt roligt! efter det var vi ut på fot massage, underbart! och sedan fin middag på restaurang. (underbart när man kan äta riktigt fint 3 pers för under 200)
I morse gick jag upp tidigt för att kunna vara i kyrkan på bröllop till klockan 8:30, efter det sjöng och dansade några av mina studenter i kyrkan innan det var dags för bröllops mottagning och födelsedags kalas. Pastor Ge och Wang var där tillsammans med lite annat folk. Vå åt en gigantisk middag och så lite tårta på det. i kyrkan delades det ut påskägg så jag tänkte sätta gå ut och sätta standarden för att ha blivit äldre och visare, det tog 4,6 sekunder från 23e våningen och ner. På eftermiddagen skaffade vi tågbiljetter till Yichang i morgon där vi ska spana in tre dalarnas dam världens största elkraftverk.
Som avslutning på dagen lyckades jag bryta av en lyktstolpe i vårt lägenhets område. Den enda jag gjorde var att gå runt den och lägga lite vikt på den, så pang gick den av på mitten. Riktig kvalitet!
Hitintills idag har jag fått 36 grattis på Facebook, 21 på QQ, noll på msn, ett telefonsamtal från Sverige, en födelsedags sång från Amerika, 9 sms, två tårtor, 2 middagar, en fot massage och lite olika presenter. Men jag menar vem räknar? Inte jag iaf…

Hong Kong

We have been to Hong Kong. The reason that we went was that John and Jessica had to renew their visa. Or at least get a stamp to say they left china. So we left on friday morning with plane to Shenzhen where we met Allan a good friend to JoJ. He showed us around in hong kong. We took a ferry over there and a taxi to the hotel Ramada where we stayed 2 nights.

Vi har varit I Hong kong. Anledningen att vi åkte dit var att John och Jessica behövde förnya sitt visum, eller iaf få en stämpel i passet som sa att de lämnat kina och sedan kommit tillbaka igen. Så fredag morgon tog vi ett plan ner till Shenzhen där vi mötte upp med Allan en vän till JoJ. Han tog oss med runt i Hong kong. Vi tog en snabb färja över till ön och sedan en taxi till hotel Ramada där vi bodde 2 nätter.

On Friday evening we took the MTR over to Kowloon Where we started looking for hard rock cafe. The only problem was (witch we found out later) that it was closed. So we went to a pizza place instead. There we sat down and talked about our experiences of the ark school and china. After having eaten only 2 peanut butter and jelly sandwiches al day that was wonderful. Then we went over to the Sheraton top floor to have a look at the view over hong kong when we got up there they told us that the minimum order where 150HKD per person so we didn’t think we would eat anything there but Allan said let’s stay, my treat. And what a treat. We ordered one drink and 2 desserts each and sat down to enjoy the fantastic view.

På fredag kväll tog vi MTRen över till Kowloon (fastlands delen av Hong kong) Där vi började leta efter Hard rock cafe. Enda problemet (vilket vi fick reda på senare) var att det stängt. Så vi tog ett schyst pizza hak istället. Där satte vi oss ner och pratade om våra erfarenheter av arken och Kina. Efter att bara ha ätit 2 ”peanut butter and jelly” mackor hela dagen var det underbart (det var bra pizza dessutom). Efter pizzan gick vi över till Sheraton hotel för att kolla på utsikten över Hong kong från översta våningen. Men minimi orderna var på 150HKD per person vilket inte riktigt kändes värt. Men Allan sa vi stannar, jag bjuder. Och det var underbart, vi beställde 2 efterrätter var och en drink. Sedan satte vi oss ner och njöt av utsökt efterrätt och fantastisk utsikt.

En sak vi la märke till på vägen hem var alla skyltar med Louis Vuitton, Giorgio Armani, Prada m.m. det var överallt, jag antar att det blir så när man har så många millionärer på ett ställe.

On the way back on thing we noticed was al the signs saing Louis Vuitton, Giorgio Armani, Prada etc there where every where, I guess it is that way when you have that many millionaires in one place.

The morning after we got up early to go sightseeing around. We started with Kowloon and the star walk while waiting for the space museum to open. Then we walk around in there trying some cool stuff, flight simulator, walking on the moon (not me I’m to tall) etc. After lunch at mc Donald we went owed to the science and technology museum. It was like a big experimentation workshop.

Morgonen efter gick vi upp tidigt för att ha tid att se oss omkring. Wi började åter på Kowloon med ”The star walk” med alla kinesiska filmstjärnor medan vi väntade på att Rymd museet skulle öppna. Vi gick runt där en bra stund och testade på vad de hade att erbjuda. Lite som universeum saker att testa, månpromenad (inte för mig då jag vägde för mycket och var för lång), flygsimulator m.m. Efter det blev det första lunchen på MC Donalds och vidare till Vetenskap och teknik museet som också det var som en stor experimentverkstad.

Then we took the MTR back to hong kong and got in line for the tram up to the peak.

Sedan tog vi MTRen över till Hong kong och ställde oss i kön för att åka rälsbuss upp till ”The Peak”

We had dinner at the Bubbagump restaurant, inspired from the movie Forest Gump. Wonderful view, good food and pleasant company.

Vi åt middag på Bubbagump, en restaurang inspiredad från filmen Forest Gump så klart. Fantastisk utsikt, god mat och trevligt sällskap.

After dinner we went up to the roof to take some photos and then back to the hotel for some sleep.

Efter middagen gick vi upp på taket för att ta lite bilder innan vi tog en taxi tillbaka till hotellet för lite sömn.

The morning after we went back to Shenzhen, had an easy day, did some shopping, had foot massage and meet up whit some of Allan friends for dinner. We had sushi at a hotel there. I think it was some of my best sushi so far.

Morgonen efter tog vi oss tillbaka till Shenzhen för en lugn dag, handlade lite (PS CS4 för 8 kr tex), fick fot massage och mötte på kvällen upp med några av Allans vänner för sushi, det var nog den bästa sushi jag ätit så här långt.

Monday morning we took it easy, said good bye to Allan and had a head wash and massage, lovely!
After that we flew home to a cold Wuhan.

Måndag morgon tog vi det bara lugnt, sa adjö till Allan och fick en huvud tvätt/massage, underbart!
Sedan bar det av hemåt till kalla Wuhan.