Tag Archives: Kina

Vinnare!

The competition is now over and here are the winners!

Tävlingen är nu över och här är vinnarna!

The winner of this picture is Camilla Pettersson

Vinnare av denna bilden är Camilla Pettersson

The winner of this picture is Gabriella Anjou

Vinnare av denna bilden är Gabriella Anjou

The winner of this picture is Sara Bergkvist /span>

Vinnare av denna bilden är Sara Bergkvist

The winner of this picture is Emanuel Erdal

Vinnare av denna bilden är Emanuel Erdal

The winner of this picture is Hanna Karlsson

Vinnare av denna bilden är Hanna Karlsson

The winner of this picture is Sofia Persson

Vinnare av denna bilden är Sofia Persson

The winner of this picture is Anton Hansson

Vinnare av denna bilden är Anton Hansson

Tävling

En liten tävling!
Tävlingen går ut på att:
1.)Leta upp en bild tagen av Peter “Skogsmullen” Karlbom/Peter Karlbom som du skulle kunna tänka dig att hänga upp på din vägg.
2.) Länka till bilden i en kommentar till eventet på Facebook
3.) Gilla Peter “Skogsmullen” Karlbom och Karlboms Ur och Skur AB på facebook.
4.) Hoppas på vinst!

Priser i tävlingen är inramade kopior av de bilder som ni har valt i storlek 20x30cm. Pris lottas ut bland de som skickat in bidrag och desto fler som deltar desto fler priser. Max 2 bidrag per person.

Bilder kan hittas här, facebook, freeride.se eller på andra ställen

Only in Swedish

Fototriss i Köket

This week I’m posting three pictures on the theme “in the kitchen”. I found some pictures from when I was working in China as an english teacher and had one of the classes over to my apartment to cook together. 40 students in my smal apartment was chaos but allot of fun.

Denna vecka är temat på Fototriss “i köket”. Jag hittade några bilder från när jag jobbade i Kina som engelsklärare och hade en klass på besök i min lägenhet. det var lite lagon kaos men också hur roligt som helst.For the ones of you who didn’t get enough from these three pictures here are som more.
More from the kitchen in China

För er som inte fick nog av dessa tre bilder finns här ett inlägg med några fler.
Mer från köket i Kina

Mer från köket i Kina

This is a followup from this post: Three pictures from the kitchen

Detta är en fortsättning från detta inlägg: Fototriss i Köket

There was allot of cooking all over the apartment and people everywhere.

Det var matlagning i hela lägenheten och folk överallt.

The main dich was Dumplings, but there was also fish, chiken, nudels and more.

Huvudrätten var Dumplings, men det bjöds även på fisk, kyckling, nudlar och mer därtill.

And after eating there was some games and performances from the students.

Efter maten var det lekar och framträdanden från eleverna.Fototriss 115 – En Resa

This week I join a competition on Fototriss and the theme is “A trip”.
Three pictures on the theme.
Possibility to win a gift certificate at Solresor Where my dream would be to go to Malaysia

Denna vecka deltar jag i en tävling på Fototriss med temat “En resa”.
Tre bilder på temat.
Möjlighet att vinna ett presentkort på Solresor Där mitt drömresemål nog är Malaysia

View over the Yangtze river and the tigerleaping gorge. 300m left down

Vy över Yangtze floden och tigersprångs dalen. 300 höjdmeter kvar ner

On the way down, 100m to go (Notice the house and the two people sitting on the rock making out, the black dot on the rock to the left of the water..)

På vägen ner 100m kvar ner (Notera huset och de två människorna som sitter på stenen och hånglar dvs den svarta pricken på stenen till vänster om vattnet)

By the powerful water.

Nere vid det kraftfulla vattnet.

Vandring i Tiger språngs dalen – bilder

The old city of Lijiang, view of Jade Dragon Snow Mountain (5596m) in the background.

Gamla stan i Lijiang, berget Jade Dragon Snow Mountain (5596m) i bakgrunden.

A tea house in the old town of Lijiang where we sat down for some hours to drink tea and read.

Ett te hus i gamla staden i Lijiang där vi satt ett par timmar för att drika te och läsa.

View from the top of the trail (2700m)

Utsikten från toppen av leden (2700m)

On the way in to the gourge.

På vägen in i dalen.

From the track down to the river.

Från leden ner mot floden

The smal village where we spent our first night.

Den lilla byn där vi bodde våran första natt.

The night was bright and filled with stars. The high altitude, clear sky (no pollution or clouds) and the dark (no lights) made the sky unbelievable.

Natten var klar och full av stjärnor. Den höga höjden, klar himmel (inga föroreningar eller moln) och mörkret (avsaknaden av lampor) gjorde himlen helt fantastisk.

View from the top of the trail down to the tourist platform by the river

Utsikt från toppen av leden ner mot turist platformen vid floden.

One of the smal villages along the trail.

En av de små byarna längs leden.

A picture taken from the trail up.

En bild tagen från leden och uppåt.

A picture taken on the same spot as the last one but locking down.

En bild tagen på samma ställe som den förra fast neråt.

One of the guest houses where we stayed.

Ett av gästhusen där vi bodde.

The tiger leaping stone.

Tiger språngs stenen

A picture to give a little perspective to the one above, on the big rock is two people making out.

En bild som ger lite perspektiv till bilden ovan, på den stora stenen sitter två personer och hånglar.

There are allot of water passing by these rocks.

Det är mycket vatten som passerar dessa stenar.

The trail up from the river is narrow and winding.

Leden upp från floden är smal och slingrande.

But it is an amazing landscape!

Men det är ett otroligt landskap!

And then the sun set behind the mountains.

Och sedan gick solen ner bakom bergen.

Vandring i Tiger språngs dalen

Here is a guest writhing from my chinese friend Ascar that I traveled to Yunan with.

Här är en gäst skrift från min kinesiska vän Ascar som jag reste till Yunan med. Över satt av mig, vill du läsa den engelska original texten klickar du på “English” under språk till vänster.

Funny stories happened in the trip
There are so many unbelievable things that happened on the trip. One of them goes back to the day we entered the train moving to the heaven in the Earth. You may not believe four men were able to sit on two narrow benches in the train, but what made it frustrating is that we stayed in the overly crowed train for over 30 hours!
You can’t go to bathroom because it was filled with people. It was also hard to get there although it was only 8 meters away from us. Why you may ask? This is because some passengers who can’t buy a hard-seat ticket have to stand in the limited space between two side seats. Problems soon started to show up. It is a common phenomena that salesmen and saleswomen who work in the train have a privilege which is selling products freely. I have to admit that man has talent to sing Nessun Dorma and their high-decibel screaming to tell how wonderful their socks can shake in the air. Instead of giving them cheers and flowers, Peter gave one of them a Swedish push with his giant right palm. Then Nick finally showed his “Bravo”.
This was only the beginning part of this adventure. I was wondering what would happened when we arrived in Yunan province.

Roliga historier hände under resan
Under resan hände det många otroliga händelser. En av dem sträcker sig tillbaka till den dagen vi klev på tåget mot himmelriket på jorden. Du kanske inte kan tro att fyra personer kunde få plats på två små smala bänkar på detta tåg, vad som gjorde det frustrerande var att vi var på detta tåg i 30 timmar! Man kunde inte gå på toaletten för den var full med folk. Det var också svårt att ta sig dit även om den bara var 8 meter bort. Varför kanske du undrar? Detta är för att en del passagerare som inte har råd att köpa en “hårtsäte’s” biljett är tvungna att stå på den begränsade ytan i gången. Problem började snart att dyka upp. Det är ett vanligt fenomen att försäljare som jobbar på tåget har privilegiet att få sälja sina produkter fritt. Jag måste erkänna att de har en otrolig förmåga att sjunga “Nessun Dorma” och deras höga skrikande för att tala om hur bra deras sockor är skakar luften. Istället för att ge dem applåder och blommor gav peter en av dem en svensk knuff med sin gigantiska högra hand. Då gav tillslut nick sitt “Bravo”.
Detta var bara den första delen av detta äventyr. Jag undrade vad som skulle hända när vi anlände till Yunan provinsen.

Secondly, I would like to give thanks to the Lord because we met John who was born in Kunming of Yunnan and a brother in Christ. He took us to eat a big bowl rice noodle, which is Truly delicious. Telling us some practical advice made our trip in Kunming relaxed and more enjoyable. He has a problem with his knee and every steps he made hurt as well, but he kept a big smile on his face always and showed us the beauty of this city where is called”the spring city”.
Before I started the trip; however, I got a fever.Taking some medicine helped the fever but the cough still remained. He brought two boxes of medicine to me .I was very touched and started to appreciate him. He introduced us to some brothers and sisters in Kunming too and we had a dinner together. After that, we shared our experience, prayed, and worshipped. It made me feel like being at home and meeting some families in a new city.

För det andra skulle jag vilja tacka herren för att vi mötte John som var född i Kunming i Yunan och en broder i kristus. Han tog med oss på en gigantisk skål ris nudlar, som i sanning är utsökt. Han gav oss några praktiska tips som gjorde våran resa i Kunming avslappnad och njutbar. Han har problem med sitt knä och varje steg som han tar smärtar, men han hade ett stort leende på läpparna hela tiden och visade oss skönheten i denna “vårens stad”.
Innan jag åkte iväg på denna resa, fick jag feber. Jag tog lite medicin som hjälpte mot febern men hostan bestod. Han tog med två packet medicin åt mig. Jag blev väldigt berörd och började att uppskatta honom.. Han introducerade några bröder och systrar i Kunming för oss och vi åt middag ihop. Efter det så delade vi vittnesbörd, bad och sjöng lovsång tillsammans. Det fick mig att känna mig som hemma och att möta en del av familjen i en ny stad.

Braden,Peter,Nick and I are from different countries, but we cross the boundaries of country and culture and are now good friends. Is it unbelievable? Who can say there is no miracle in the world now!
Braden, Peter, Nick och jag är från olika länder, men vi korsade gränserna mellan länder och kultur och är nu goda vänner. Är det otroligt? Vem kan säga att det inte förkommer mirakel i vår värld idag!

Galen, eller?

Got this picture today from my friends in china, with the text “We just wanted to send you the attached picture to remind you that you are in fact crazy :-D”

I miss them so!

Fick denna bilden från mina vänner i kina, med texten “We just wanted to send you the attached picture to remind you that you are in fact crazy :-D” typ “Vi ville bara skicka dig denna bifogade bilden för att påminna dig om att du faktiskt är galen :-D”

Jag saknar dem så!

Hem och iväg

I have now been home about 48 h. I have meet my family, some friends, been back in my home church and I have been to my first bridal shower.. It is a strange felling being back home. In one way everything is the same and in one way everything is different. It is still to early to put my thoughts in to words and so far I have only been able to talk about the “facts”. I had breakfast whit my neighbors this morning, I went to sleep around 2 am (8am in china) but my body still woke up at 7am. To get back to church was maybe the strangest thing so far. It is such a big difference between the swedish one and the chinese one. It was on one part awesome to hear and understand the teaching it was also strange. It was a young girl preaching this sunday, our pastor is an older lady but this time it was this girl I never met before, she said what she wanted to tell us frank and direct so she did an awesome job no talk about it. Maybe it was a good introduction back to sweden one part young one part old with the psalms. It was short and we where maybe 20 people compared with maybe 800 in TGC so that was a BIG difference!
I’m now on the train going to meet my friends in Åre to ski and think.

Jag har nu varit hemma ca 48 h. Jag har träffat min familj, en del vänner, varit tillbaka i min kyrka och varit på min första möhippa.. Det är en konstig känsla att vara hemma igen. På ett vis är allt samma på ett vis är allt annorlunda. Det är fortfarande för tidigt att få mina tankar till ord och såhär långt har jag mest kunnat prata om ren ”fakta”. I morse käkade jag frukost med familjen falk, Peter var på facebook och vi tänkte båda äta frukost så då gjorde vi det ihop. Jag somnade runt 2 (8 på morgonen kinesisk tid) men min kropp vaknade ändå vid 7. Att komma tillbaka till kyrkan var nog bland det konstigaste såhär långt. Det är så stor skillnad mellan den svenska och den kinesiska. Det var denna söndag en ung tjej från älvängen som predikade, inget ont mot AMS men hon är inte ung längre. Idag var det däremot denna unga tjej som jag aldrig mött tidigare, hon sa vad hon ville ha sagt koncist och rakt på så hon gjorde ett bra jobb inget snack om saken. Kanske var det en bra introduktion tillbaka till Sverige en del ungt och en del ”gammalt med psalmerna och så. Det var en ganska kort gudstjänst och vi var kanske 20 pers jämfört med 800 i Thanksgiving church i Wuhan så det var en stor skillnad.
Jag sitter nu på tåget mot Åre för att träffa lite folk, åka skidor och tänka.

Tillbaka I Sverige igen

I have now landed back in sweden safe and sound! It is grey, brown and dark green so now I already wait for my second spring to come!
My day has been long and filed with adventures, first when I got to the airport this morning it turned out that my plane took of 08:00 instead of 08:50 (as it said on my 7 months old ticket) so when I arrived it was already on its way out. It worked out alright they put me on another plane from another company so I landed about the same time as I was supposed to but in terminal 2 instead of 3, no problem there just take the free bus. Got there and went to eat something. I locked at my watch 12:10 so I have allot of time. Boarding 13:20 so I got some food and after some time I looked at my watch again, still 12:10 (I got a new battery in it wednesday – Chinese quality) so I took up my phone and it said 13:10 so time to hurry up! I got there in time so on the plane, very hot sense I had 10 shirts and 3 par of pants on. To be able to get all my stuff home I had >40 Kg to bring and where only allowed to take 20 + 5 so I had 5 Kg of extra clothes on me and 15 Kg in the cary on.. plus my hand bag with my computer.. and 23 Kg in my big bag, they where nice to me. 9.5 h on the plane I played some games, read a book and listen to music I suddenly realize I have not printed my train ticket! Ok God this is going to be tight. Got of the plane about 1h till the train leave, went to get my bag, only it took forever to get it, less than 20 min to get from the luggage pickup, print the ticket and get to the train. So I run trough the terminal to the train office, past people, find a very lovely man that help me print it and keep running to the train and less than 30 seconds after I get there the train roll in and I get on. Now I can get all my clothes of and put them on my bag, I can tell you that running with 10 layers on is not to be recommended!
The first thing I notice is that everyone speak swedish, I can understand what everyone say. It is nice but sometimes it is a blessing to not have to listen to all that people say, they say so many stupid things.
I also keep talking english to people, apologize in chinese if I hit someone with my bag, answer the phone with “Ni hao” and so on, it will be interesting to see how long time I will do this.

Jag har nu landat i Sverige igen välbehållen! Det är grått, brunt och mörkt grönt så nu väntar jag redan på att min andra vår ska komma!
Min dag har varit fylld av äventyr, till att börja med så när bilen kommer för att hämta mig ser jag att den har en stor bubbla på ett av däcken så hela vägen till flygplatsen sitter jag bara och väntar på att den ska gå sönder och vi ska få punktering. När jag väl kommer dit, utan punktering på vägen, så visar det sig att mitt flyg lyfter 08:00 och inte 08:50 (som det står på min 7 månader gamla biljett) så när jag anländer är planet redan på väg ut. Det löste sig genom att de placerade mig på ett annat plan tillhörande ett annat bolag så jag landade i Peking ungefär samma tid som var tänkt från början men på terminal 2 istället för 3, inga problem bara att ta gratis bussen dit. När jag kom dit gick jag igenom säkerhetskontrollen och gick för att få något i magen. Kollade på klockan 12:10 incheckning 13:20 så gott om tid. Så sätter mig ner, äter och tar det lugnt. Kollar sedan på klockan igen, fortfarande 12:10 (kan tilläga att jag fick ett nytt batteri i den i onsdags – Kinesisk kvalitet) så tar upp mobilen 13:10 så dags att sätta fart! Kom dit precis i tid och tar mig på planet, varm som få då jag hade 10 tröjor och 3 par byxor på mig. För att få med mig mina >40 Kg trotts att jag bara fick ha 20 + 5 Kg så hade jag 5 Kg med extra kläder på mig, 15 kilo i handbagaget.. plus min handväska innehållandes min dator och 23 i stora väskan de var snälla mot mig. 9.5 h på planet jag spelade lite spel, läste en bok och lyssnade på musik när jag inser att jag har inte skrivit ut min tågbiljett, Gud detta kommer bli tight! Kommer av flyget med ungefär 1 h tills tåget går, tar mig genom säkerhetskontrollen och väntar på min väska som givetvis tar för evigt att få! Så med knappt 20 min tills tåget ska gå springer jag genom terminalen, frågar folk var jag kan skriva ut biljetten och kommer upp till SJs kontor där jag finner en vänlig kille som hjälper mig att få den utskriven. Springer vidare mot tåget och mindre än 30 sekunder efter att jag kommer till perrongen rullar tåget in och jag kan kliva på. Klär av mig de flest lager och sätter på min väska, jag kan tala om för er att springa i 10 lager är inget jag rekommenderar!
Det första som slår mig är att alla talar svenska, jag fattar vad folk omkring mig säger. Det är trevligt men ibland är det en välsignelse att inte förstå vad folk säger, de säger så mycket dumt.
Jag pratar engelska med folk, ber om ursäkt på kinesiska när jag råkar stöta till någon med min väska, svar i telefonen med ”Ni hao” (typ hallå på kinesiska) och så vidare, det ska bli intressant hur länge jag kommer fortsätta med detta.