Category Archives: USA

Tävling

En liten tävling!
Tävlingen går ut på att:
1.)Leta upp en bild tagen av Peter “Skogsmullen” Karlbom/Peter Karlbom som du skulle kunna tänka dig att hänga upp på din vägg.
2.) Länka till bilden i en kommentar till eventet på Facebook
3.) Gilla Peter “Skogsmullen” Karlbom och Karlboms Ur och Skur AB på facebook.
4.) Hoppas på vinst!

Priser i tävlingen är inramade kopior av de bilder som ni har valt i storlek 20x30cm. Pris lottas ut bland de som skickat in bidrag och desto fler som deltar desto fler priser. Max 2 bidrag per person.

Bilder kan hittas här, facebook, freeride.se eller på andra ställen

Only in Swedish

Colorado Springs

So far I have been in CoS for six days. The first two i went around by myself in my rental car. Just having a look around. I was at “The Garden of the Gods” a park of big rockformations in the southwest part of the city. When I saw the rocks I got an itch in my climbing fingers.

Så här långt har jag varit i CoS i sex dagar. De två första dagarna tog jag mig runt själv med min hyr bil. Tog mig runt och tittade på olika saker. Jag var bl.a. vid “The Garden of the Gods” (Gudarnas trädgård eller trädgården av gudar) som är en park med stora klippformationer i den sydvästra delen av staden. När jag såg de klipporna kliade det i mina klättrar fingrar må jag säga.
Then after those two days I meet up with Ben a friend that I met in China. I could then move in with his family where I am staying now. He had school and work so I spent most of my days exploring on my own still. One day I found a place to hike a little and take some photos.

Efter två dagar mötte jag upp med Ben en vän jag träffade i Kina. Jag kunde då flytta in hos honom och hans familj där jag bor nu. Han hade skola och jobb så på dagarna utforskade jag fortfarande mest på egen hand. En dag hittade jag ett ställe där jag kunde vandra och fota lite.
Then on Saturday we (me, Ben and his father) tok a drive up Pikes Peak. Due to hard wind the road up to the top wasn’t open the whole way so we got up to about 12’000 fet or 3’658 meters and then we walked around a bit and took some more hight. It was evident that the air was thiner up there and you quickly got out of breath.

På lördagen tog vi (Jag, Ben och hans far) oss upp på Pikes Peak. Pga hård wind var vägen inte öppen hela vägen men vi kom upp till ca 12’00 feet eller 3658 meter och sedan kunde vi gå omkring lite där uppe och ta lite mer höjd. Det märktes då väldigt tydligt att luften var tunnare och man blev fort andfådd. Toppen ligger på 4’302 meter och är en av de 55 14-tusen fotingarna som finns i Colorado, rolig att man kan köra hela vägen till toppen.
Today we have been to the church Ben usually goes to that have about 10’000 members. So first we were at sunday school and then to the main service. It is a bit different from my church at home that has less then 20 members.

Idag har vi vi varit i kyrkan som ben normalt går till som har ca 10’000 medlemmar. Först var vi på en internationell söndags skola och sedan på den stora gudstjänsten. Det är lite skillnad mot hemma i guntorp.