Category Archives: Lidingö

Backklättring på skolan

Today we have climbed at school. The idea ist to build the tower under you and get higher and higher. The girl that got the most got 36, i got 28 and the boy that got highest had 29.

Idag har vi klättrat på drickbackar på skolan. Idén är att man bygger tornet under sig själv genom att stapla backarna på varandra. Tjejen som kom högst klarade 36, jag klarade 28 och killen som kom högst klarade 29.
All the girls climbed in the beginning and did very well! But Magda did the best today.

Alla tjejerna körde i början och var väldigt duktiga! Men bäst idag var Magda.

Then came the boys, one toke his shoes of and had to pay with pain for that. And we did good as well just didn’t get as high as the girls.

Sedan körde vi killar, en tog av skorna och fick betala priset med smärta. Vi var också duktiga men kom inte riktigt lika högt som tjejerna.