Category Archives: Upplevelserna

Fototriss – Smultronställe

Här har ni mitt Smultronställe!
Detta är min Jurta som jag har byggt och nu bor i. Den står uppställd på min lägerplats där jag också har en eldplats med utsikt över vidderna från toppen på kullen.

Här är Jurtan en tidig morgon innan solen hunnit så långt upp på himlen. Fantastiskt när fåglarna kvittrar och solen börjar värma.

Inne i Jurtan ser man tydligare konstruktionen, de tre väggsektionerna består av 72 ribbor hopknutna med 900 knutar, sektionerna hålls ihop av en lina i överkant som löper hela vägen runt för att motverka kraften från de 45 takribborna som möts uppe i kronan. Konstruktionen är helt självstagande och alla krafter tar ut varandra, en mycket snillrik konstruktion där många delar tar upp kraften behövs inga kraftiga och tunga delar och jag kan utan problem hänga i kronan utan risk att det havererar. Med lite levande ljus och fotogenlycktor blir det riktigt mysigt när mörkret sänker sig utanför. Värme vid det massiva ekbordet får jag från en gammal vedspis som jag placerat i mitten.

Det är härligt att bo på detta vis sena nätter när himlen pryds av stjärnor, skogen lyses upp av månen och fotogenlycktan är tänd där inne.
Också när regnet piskar på utanför och värmen från spisen håller vätan och kylan ute är det skönt på mitt smultronställe.

Ni kan se mer bilder och läsa om mitt ettåriga utesovarprojekt på www.alskarattsovaute.se

Detta inlägg är ett bidrag i veckans fototriss med temat Smultronställe
Hit hade jag kunnat tänka mig att åka om jag vann (http://www.ving.se/italien/florens/donatello)

Sommarjobb

This is what I do this summer to make money. It’s allot of fun, most of the time. I like playing in the sandbox with big machines. They say “The only difference between men and boys is the price of their toys”.. Judge for yourself.

Detta är vad jag gör denna sommar för att tjäna pengar. Det är roligt, oftast iaf. Jag gillar att leka i sandlådan med stora maskiner. Det sägs ju att “Skillnaden mellan pojkar och män är priset på deras leksaker”.. Döm själv.

Fototriss: Underifrån

Mitt bidrag i veckans Fototriss på temat “Underifrån”, två bra bilder på temat och en bra utfyllnads bild som är typ underifrån.
Se fler trissar på temat här:http://fototriss.blogspot.se/2012/03/fototriss-del-171-underifran.html

Tävling

En liten tävling!
Tävlingen går ut på att:
1.)Leta upp en bild tagen av Peter “Skogsmullen” Karlbom/Peter Karlbom som du skulle kunna tänka dig att hänga upp på din vägg.
2.) Länka till bilden i en kommentar till eventet på Facebook
3.) Gilla Peter “Skogsmullen” Karlbom och Karlboms Ur och Skur AB på facebook.
4.) Hoppas på vinst!

Priser i tävlingen är inramade kopior av de bilder som ni har valt i storlek 20x30cm. Pris lottas ut bland de som skickat in bidrag och desto fler som deltar desto fler priser. Max 2 bidrag per person.

Bilder kan hittas här, facebook, freeride.se eller på andra ställen

Only in Swedish

Camilla ♡ Magnus

Pictures from the wedding between Camilla and Magnus.

Bilder från bröllopet mellan Camilla och Magnus.Fototriss i Köket

This week I’m posting three pictures on the theme “in the kitchen”. I found some pictures from when I was working in China as an english teacher and had one of the classes over to my apartment to cook together. 40 students in my smal apartment was chaos but allot of fun.

Denna vecka är temat på Fototriss “i köket”. Jag hittade några bilder från när jag jobbade i Kina som engelsklärare och hade en klass på besök i min lägenhet. det var lite lagon kaos men också hur roligt som helst.For the ones of you who didn’t get enough from these three pictures here are som more.
More from the kitchen in China

För er som inte fick nog av dessa tre bilder finns här ett inlägg med några fler.
Mer från köket i Kina

Mer från köket i Kina

This is a followup from this post: Three pictures from the kitchen

Detta är en fortsättning från detta inlägg: Fototriss i Köket

There was allot of cooking all over the apartment and people everywhere.

Det var matlagning i hela lägenheten och folk överallt.

The main dich was Dumplings, but there was also fish, chiken, nudels and more.

Huvudrätten var Dumplings, men det bjöds även på fisk, kyckling, nudlar och mer därtill.

And after eating there was some games and performances from the students.

Efter maten var det lekar och framträdanden från eleverna.Stolphopp

We did a Pamperpole jump at school. The basic principler is that you climb a high pole (ours was about 8m high), stand on top and trow yourself out from it and in our case try to hit a ball hanging a few meters away. This is an exercise in handeling your own fear, fear is something you can’t control and are very different between individuals.
Fear is not to overcome it is to be handled.

Vi körde stolphopp på skolan. Grundprincipen är att man klättrar upp på en stolpe (skolans är ca 8m hög), ställer sig på toppen och kastar sig ut och i vårt fall försöker träffa en boll som hänger ett par meter bort. Detta är en individuell övning som bygger på att hantera sin egen rädsla, rädsla är något man inte kan kontrollera och är väldigt olika från individ till individ.
Rädsla ska inte övervinnas den ska hanteras.


When you reach the top you need to control your breath and stay focused in order to get the pole to stand still. If you shake to pole does to, if you dont it stands still.
And there where a buch of different styles in jumping of the pole.

Väl uppe på stolpen gäller det att kontolera andningen och hålla fokus för att få stolpen att stå still. Om du skakar skakar stolpen, om du inte skakar står den still.
Och det var många olika stilar på uthoppen.

And for last the photos of my jump taken by Mika Viinamäki.

Till sist bilderna på mitt hopp tagna av Mika Viinamäki.
Backklättring på skolan

Today we have climbed at school. The idea ist to build the tower under you and get higher and higher. The girl that got the most got 36, i got 28 and the boy that got highest had 29.

Idag har vi klättrat på drickbackar på skolan. Idén är att man bygger tornet under sig själv genom att stapla backarna på varandra. Tjejen som kom högst klarade 36, jag klarade 28 och killen som kom högst klarade 29.
All the girls climbed in the beginning and did very well! But Magda did the best today.

Alla tjejerna körde i början och var väldigt duktiga! Men bäst idag var Magda.

Then came the boys, one toke his shoes of and had to pay with pain for that. And we did good as well just didn’t get as high as the girls.

Sedan körde vi killar, en tog av skorna och fick betala priset med smärta. Vi var också duktiga men kom inte riktigt lika högt som tjejerna.

Annica och Samuel – Kyrkan

Here are the first pictures from my friend Annicas wedding with her Samuel. These are the pictures from church.

Här är de första bilderna från min vän Annicas bröllop med hennes Samuel. Här är bilderna från vigseln.

And then they turned to face the world as husband and wife for the first time.

Sedan vände de sig om för att möta världen som man och hustru för första gången.Outside, they were received, cheered and congratulated before they departed for the party.

Utanför blev de mottagna, hurrade och lyckönskade innan det bar av mot festen.

More to come.

Det kommer mera.