Category Archives: Återblick

Tävling

En liten tävling!
Tävlingen går ut på att:
1.)Leta upp en bild tagen av Peter “Skogsmullen” Karlbom/Peter Karlbom som du skulle kunna tänka dig att hänga upp på din vägg.
2.) Länka till bilden i en kommentar till eventet på Facebook
3.) Gilla Peter “Skogsmullen” Karlbom och Karlboms Ur och Skur AB på facebook.
4.) Hoppas på vinst!

Priser i tävlingen är inramade kopior av de bilder som ni har valt i storlek 20x30cm. Pris lottas ut bland de som skickat in bidrag och desto fler som deltar desto fler priser. Max 2 bidrag per person.

Bilder kan hittas här, facebook, freeride.se eller på andra ställen

Only in Swedish

Ska’ut Grön 2010

Some old pictures from a scout leader eduacation i uploaded last year but for some reason never published. So here they are in one gallery..

Lite gamla bilder från Ska’ut grön 2010 som jag laddade upp förra året men av någon anledning aldrig publicerade. Så nu kommer de i upp ett galleri..

En bild

I found this picture when I was looking for some other pictures last night, I took it at a camp back in 2005 and hadn’t really seen it before but now it just popped out.
I recommend you to click on the image to get it bigger to really see it, it gets allot better bigger.

Jag hittade denna bilden igår när jag satt och letade efter lite andra bilder. Jag tog bilden på ett Teamevangelisationsläger i Älvängen 2005 men har tidigare inte riktigt sett den, när jag hittade den nu så fastnade jag för den direkt.
Jag rekommenderar er att klicka på bilden så ni får upp den större för ett se den ordentligt, den blir mycket bättre då.

Fototriss i Köket

This week I’m posting three pictures on the theme “in the kitchen”. I found some pictures from when I was working in China as an english teacher and had one of the classes over to my apartment to cook together. 40 students in my smal apartment was chaos but allot of fun.

Denna vecka är temat på Fototriss “i köket”. Jag hittade några bilder från när jag jobbade i Kina som engelsklärare och hade en klass på besök i min lägenhet. det var lite lagon kaos men också hur roligt som helst.For the ones of you who didn’t get enough from these three pictures here are som more.
More from the kitchen in China

För er som inte fick nog av dessa tre bilder finns här ett inlägg med några fler.
Mer från köket i Kina

Mer från köket i Kina

This is a followup from this post: Three pictures from the kitchen

Detta är en fortsättning från detta inlägg: Fototriss i Köket

There was allot of cooking all over the apartment and people everywhere.

Det var matlagning i hela lägenheten och folk överallt.

The main dich was Dumplings, but there was also fish, chiken, nudels and more.

Huvudrätten var Dumplings, men det bjöds även på fisk, kyckling, nudlar och mer därtill.

And after eating there was some games and performances from the students.

Efter maten var det lekar och framträdanden från eleverna.Lite riktigt gamla bilder

Here are some really old pictures that I took back in 2001. They are from a scout weekend and I had borrowed a digital camera from my school.

Här är några riktigt gamla bilder som är tagna på en scouthajk hösten 2001. Jag hade lånat en digitalkamera från skolan som fick åka med ut till Attholmen.

Peter

Peter

Stefan

Stefan

Blood?

Blod?

Me and Erik

Jag och Erik

Breakfast

Frukost

Johan and ??

Johan och ??

Anna and the kids

Anna och barnen

Johan and Daniel

Johan och Daniel

Staffan

Staffan

Gunnar and Ida

Gunnar och Ida

Anna giving Gunnar a haircut

Anna klipper Gunnar

Therese

Therese

The kids do crafts

Scouterna pysslar

The older kids eat breakfast the next morning.

Scouterna äter frukost morgonen efter.

Anna

Anna

Malin and Tommy

Malin och Tommy

This raises memories

Vist väcker det minnen!?

Israel

The other day a friend came over to the apartment, he really wants to go to israel one day. I where there 2007 so I showed him some pictures. Therefor here are some old pictures from my trip there..

Häromdagen kom en kompis över till lägenheten, han vill väldigt gärna åka till israel någon gång i sitt liv så jag visade lite bilder från när jag var där 2007. Därför kommer lite gamla bilder från den resan..

Jerusalem seen from Mount of Olives

Jerusalem från Olivberget

STI – Swedish Theological Institute

STI – Svenska Teologiska Institutet

Annunciation Church

Bebådelsekyrkan

The Tempel mountain

Tempelberget

Jerusalem

Jerusalem

Knapfe

Knapfe

Dark bread

Mörktbröd

A night at the shore of the sea of tiberias

En natt på stranden vid genesarets sjö

The wall

Muren

2009 – Mars

A short version – March 2009

March was a month in between, noting really happend but all weekends were booked anyway.

At scout we hade an evening training first aid and at the end a good evening prayer.

En sammanfattning – Mars 2009

Mars var en mellan månad, inte så mycket hände men ändå var alla helger bokade.

På scouterna hade vi en kväll med första hjälpen som avslutades med en bra andakt.

The first weekend I spent with the ska’ut crew, ska’ut is a scout leader training that runs over one year and about 16 full days. For us running it including the planing time and all it takes at least 30 days per year. So this is a big thing for me.
But it is not all hard work we also have a good time together . On saturday we went out playing frisbee golf fore some hours.

Första helgen spenderades tillsammans med ska’ut gänget, ska’ut för er som inte vet är en ledarutbildning som löper över ett år och ca 16 heldagar. För oss handledare handlar det om minst 30 dagar inklusive planering, utvärdering m.m.
Men det är inte bara hårt arbete vi har mycket roligt ihop också. Delar av lördagen spenderades ute spelandes frisbee golf.

The weekend after a gang from my church that are al involved an organisation called “teamevangelisation” met up with some other people from the organisation in Stockholm for learning about outdoor education. It was a weekend filled with interesting discussions, learning and trying of different exercises. We also got the opportunity to try tower jumping, we climbed up an eight meter high pole and then you where suposed to jump straight out in to the air and try to touch a ball hanging in a rope. It was fun but scary. The first picture is from when I finally got the courage to jump, photo by Therese Modig and the second is from trying an exercise and the photo is taken by me blindfolded.

Helgen efter drog ett gäng med koppling till teamevangelistion upp till stockholm för en helg med utbildning kring utepedagogik. Det var en helg fylld med diskussioner, lärande och testande av olika övningar. Vi fick även möjlighet att testa ett stolphopp, det går ut på att klättra upp i en 8 m hög stolpe, resa sig upp på den och sedan kasta sig rakt ut i luften och försöka slå till en boll som hänger i ett snöre. Det är kul men läskigt. Första bilden är från när jag tillslut tagit modet till mig och hoppar, foto av Therese Modig. Andra bilden är från en av övningarna, bilden är tagen av mig med ögonbindel på.

The next weekend started by getting a text saying that a friends band will play in a church near you. So after talking with some friends three of us ended up going listening to them. They are good and when I play there album to people I usually get comments saying that they are good musicians. Check them out www.indigosite.net
The audience mostly sat down so the three of us had to rock for all of them as well.

Helgen efter började med ett meddelande om att en kompis band skulle spela i Älvängen samma kväll. Så efter att ha hört runt drog jag, anna och terry dit för att lyssna. De är duktiga och när jag spelar musiken för folk säger de som vet något om musik att de är skickliga musiker. Spana in dem www.indigosite.net eller på spotify Indigo – Reach Out

Publiken var inte så livlig så vi tre fick rocka loss för dem alla.

That sunday we had a day where the scouts invited there families to come to an activity day in church. where we played, socialized and had a service.

Den söndagen var det scoutdag och scout gudstjänst i kyrkan. Vi lekte, fikade och firade gudstjänst tillsammans

My friend gave me a photo mission, to take a photo that would symbolize longing. What do you think did I succeed?
In Sweden this is the first flower that comes up in spring often trough the snow.

Min vän gav mig ett foto uppdrag, att ta en bild som skulle vissa på längtan. Vad tycker du har jag lyckats?

The last weekend was spent in Stockholm again. Also this time for education but about crises and security. The weekend was arranged by The Swedish Guide and Scout Council and part of the preparations for “UNF” a big scout event the summer of 09.
We  got some education, planed a crisis plan and tried to have a good time.

Den sista helgen spenderades återigen i stockholm. Även denna gång gällde det utbildning denna gång kris och säkerhets kurs anordnad av Svenska Scoutrådet som en del i förberedelserna inför Upptäcktsfärd norden Finland, ett stort scout arrangemang sommaren 09. Vi fick endel utbildning, började skriva en krisplan och däremellan försökte vi ha det så trevligt som möjligt.

During this month I also held up my exercising to a decent level.

Under denna månad lyckades jag dessutom hålla min träning på en hyfsad nivå.

Below are some more pictures from the month and these events.

Nedan är lite mer bilder från månaden och dessa tillfällen.

Gamla skidbilder

Location: Jotunheimen, Norway Rider: Joel Nyström Date: 2/5-09

I sat the other day going thru some old pics and found some nice skiing pictures from old times.

Jag satt här om dagen och gick igenom en del gamla bilder och hittade några sköna skidbilder från gamla tider.

Location: Jotunheimen, Norway Rider: Joel Nyström Date: 4/5-09

Location: Jotunheimen, Norway Rider: Henrik Sandberg Date: 2/5-09

Location: Jotunheimen, Norway Rider: Mikael Nilsson Date: 1/5-09

Location: Storulvån, Sweden Rider: Sara Bergkvist Date: 14/4-09

Location: Storulvån, Sweden Rider: Sara Bergkvist and Joel Nyström Date: 14/4-09

Location: Hemsedal, Norway Rider: Johan Norrfjärd Date: 13/12-08

Location: Abisko, Sweden Rider: Peter Karlbom Photo: Linus Ekman Date: 23/4-08

Location: Abisko, Sweden Rider: Johan Thörnow Date: 21/4-08

Location: Storulvån, Sweden Rider: Peter Karlbom Photo: Unknown Date: 15/2-08

2009 – del två Februari

En sammanfattning – del två Februari

Januari slutade och februari började en kall natt i skogarna utanför Töllsjö på vinterting 2009. Jag satt på en kontroll som gick ut på att sitta på en stock och kasta lasso för att fånga bröderna Cartwright som var uppsatta på pinnar. Det gällde att även att fånga rätt personer. Den enda patrullen som direkt viste vilka som var Cartwright lyckades inte fånga en enda med lassot..

A short version – part two February

January ended and February started a cold night in the forests outside Töllsjö on a scout happening. I was on a station where you were supposed to trow a lasso around pictures of the Cartwright brothers on sticks and you had to get the right ones. the only group that knew al the brothers didn’t manage to get any of them.

Det var även dags att köra igång med planeringar och involverande i Upptäcktsfärd Norden Finland vars planerings team jag anslöt under januari. Det var bara att kasta sig in och försöka få någon som helst koll på vad som var gjort och inte. Här började en spännande resa fram mot ett mål som visade sig bli väldigt bra.

Som medlem i sft fick jag en inbjudan till en foto promenad med den lokala kretsen. så vi gick runt ett par timmar och fotade vad vi hittade längs vägen.

By now it was also time to start the planing of the big scout ting for the summer UNF exploring of finland. It was the start of an exiting journey leading up to a good thing.

As a member of an tourist organisation in sweden I was invited to a morning of photographing, so we walked around taking photos of wat we could find.

Guntorps tonår var inbjudna en kväll till älvängen för att äta och leka lite. Det blev en sen natt

One evening my youth group at church were invited to a church close to our. We ate and played until the evening was late.

Som vanligt på våren åkte vi med tonår för att bowla, Vi knödde oss in i bilarna och drog till Lerum. Vist var bowlingen rolig men hänget där emellan var det som gjorde kvällen.
Här är Erik “the pimp” Falk

One thing we always do in spring with my youth group is going bowling one night. So we al got in to a bunch of cars and got going. Bowling was fun but the hanging out between was the shit.
This is my friend Erik “the pimp” Falk.

One saturday I where out playing with my camera and a makro lens.

En lördag var jag ute och lekte med min kamera och ett makro objektiv

It was a little snow and the crystals are so beautifull.

Det var lite snö ute och kristallerna är riktigt läckra.

The next weekend it was a photo fair, so i brought one of my best friends that also like photographing. We had a fun day and learned some new things that we could use. We got the possibility to print one photo etch in A2 format so we printed two of my pictures. After that I went out skiing and we invited another friend, had dinner and watched some films. I got back home about 3 in the morning and when i stept in trough my door I got a cal from my job telling me to go out plowing snow…

Helgen efter var det  foto mässa i Göteborg så jag tog med mig Sofia som också gillar fotografering och så gick vi dit. Vi hade en bra dag och fick lära oss lite nya tips. Det fanns även möjlighet att få en bild utskriven i A2 format så det gjorde vi. Varsin av mina bilder. Efter det tog jag mig ut för att öva lite skidåkning. Sedan bjöd vi in Thess, käkade middag och kollade på film. Jag kom hem runt 3 på natten och när jag satte foten innanför dörren ringde telefonen. Dags att ploga snö…

… i was done with it right in time to get to my congregations annual board meeting the afternoon after. Do I need to tell you I was tired and don’t remember allot?

… jag var färdig precis i tid för att komma till församlingens årsmöte eftermiddagen efter. behöver jag säga att jag var trött och inte mins så mycket av mötet?

With my job I was invited to take part in the Vasa ski race, where i was to go a part of the way. we didn’t do that well but it was fun!

Tillsammans med mitt jobb var jag och deltog i stafett vasan, det gick inte så bra men det var roligt. något jag kan rekommendera att göra med en grupp människor!

Vista is a youth meeting in one of the churches neer where i live so one evening i went there listening to some good preaching and had fun with some friends.

Vista är en ungdoms samling i redbergs kyrkan i Göteborg. jag var med där en kväll, lyssnade på god undervisning och hängde med lite gött folk.