Monthly Archives: June 2011

Aktion mot Svensk krigsmaterielexport

A video from a campaign against swedish weapon export in Stockholm on 3 of june 2011. A collaboration between equmenia and Swedish Fellowship of Reconciliation.
More information on www.swefor.org

En film från en aktion i samarbete mellan equmenia och kristna fredsrörelsen mot Svensk Krigsmaterielexport i Stockholm den 3/6 -2011.
Läs mer på www.krf.se

Annica och Samuel – Kyrkan

Here are the first pictures from my friend Annicas wedding with her Samuel. These are the pictures from church.

Här är de första bilderna från min vän Annicas bröllop med hennes Samuel. Här är bilderna från vigseln.

And then they turned to face the world as husband and wife for the first time.

Sedan vände de sig om för att möta världen som man och hustru för första gången.Outside, they were received, cheered and congratulated before they departed for the party.

Utanför blev de mottagna, hurrade och lyckönskade innan det bar av mot festen.

More to come.

Det kommer mera.