Monthly Archives: January 2011

Fototriss 123: Dröm

This weeks theme at “Fototriss” is Dream. That is awesome for me right now when I’m Living my dream!

Denna veckas tema på “Fototriss” är Dröm. Det är ju perfekt för mig då jag nu lever min dröm!


Somewhere over the rainbow
Way up high,
There’s a land that I heard of
Once in a lullaby.

On a mountain in Canada, in Revelstoke i now spend my days skiing.

På ett berg i Kanada, i Revelstoke spenderar jag mina dagar åkandes skidor.

Taking photos of other people jumping of cliffs.

Fotar när andra hoppar från klippor

And then when I ski on in some deep powder it almost feels like I’m dreaming. What a wonderful feeling!

Och när jag sedan åker vidare i djupt puder känns det nästan som om jag drömmer. Vilken underbar känsla!


Somewhere over the rainbow
Skies are blue,
And the dreams that you dare to dream
Really do come true.

En skön dag på tur

A day up the mountain in Revelstoke touring with Aron, Sara and Daniel. When we got up there we decided to go out into Montana and then on to Kokoniee finding some sweet lines and dropping of some stuff.. it was a good day, just a bit to warm wether and a bit to poorly trained me.

En dag på berget i Revelstoke turande med Aron, Sara och Daniel. När vi kom up bestämde vi oss för att dra ut i Montana och sedan vidare till Kokoniee där vi fan några sköna linjer och lite drop. Det var en bra dag, lite för varmt väder och lite för dåligt tränad mig bara.

Here Aron jumps out from a pillow..

Här hoppar Aron ut från en kudde..

..and lands in some soft snow.

..och landar i lite fluff.

Daniel drops high and controlled..

Daniel droppar högt och kontrollerat..

..and brings up a big cloud of snow as he stopps.

..och drar upp ett stort snömoln när han stannar.

Sara drops a little higher and a bit less controlled..

Sara droppar lite högre och något mindre kontrollerat..

..and lands soft.

..och landar mjukt.

Sara took some pictures of me, but I didn’t find my flow.

Sara tog lite bilder på mig, men jag hittade inte rytmen.

Aron is happy!

Aron är glad!

Daniel drops high and controlled again.

Daniel droppar högt och kontrollerat igen.

Here are some more of the pictures from the day.
Press [View with PicLens] to be able to flick trough the pictures or klick the one you want to see bigger.

Här är fler av bilderna från dagen.
Tryck på [View with PicLens] för att kunna bläddra mellan bilderna eller klicka på den du vill se större.