Monthly Archives: November 2010

Fototriss 115 – En Resa

This week I join a competition on Fototriss and the theme is “A trip”.
Three pictures on the theme.
Possibility to win a gift certificate at Solresor Where my dream would be to go to Malaysia

Denna vecka deltar jag i en tävling på Fototriss med temat “En resa”.
Tre bilder på temat.
Möjlighet att vinna ett presentkort på Solresor Där mitt drömresemål nog är Malaysia

View over the Yangtze river and the tigerleaping gorge. 300m left down

Vy över Yangtze floden och tigersprångs dalen. 300 höjdmeter kvar ner

On the way down, 100m to go (Notice the house and the two people sitting on the rock making out, the black dot on the rock to the left of the water..)

På vägen ner 100m kvar ner (Notera huset och de två människorna som sitter på stenen och hånglar dvs den svarta pricken på stenen till vänster om vattnet)

By the powerful water.

Nere vid det kraftfulla vattnet.

En bild

This picture i dedicated to my friend Julia. And was the one picture I took this lovely afternoon, it was magical and I was on my way to show pictures from China at a Photo meeting. So I spent the evening indoors instead of outside taking more pictures of the magic

Denna bild är till min vän Julia. och var den en bild som jag tog denna underbara eftermiddag, det var magiskt och jag skulle till Surte fotoklubb för att visa bilder från kina. Så jag spenderade kvällen inomhus istället för att fota magin ute.