Monthly Archives: August 2010

Mot fjällen!

Tomorrow I will go up to the mountains with my family for 2 days and then stay 4 days on my own.

I morgon åker jag med familjen upp till fjällen i 2 dagar och stannar sedan 4 dagar på egen hand.

Linus i ett träd

Little Linus is sitting in a tree.

Lilla Linus sitter i ett träd.

Joel hoppar vägen

Joel jumps the road in Norway, may of last year.

Joel hoppar vägen i Norge, maj förra året.

“Morsan fyller 50” öppet hus

My and my brothers mom and our fathers wife turns 50 the 2/9 so we will celebrate her the 28/8 (the saturday before becouse on her birthday we will kidnap her and bring her out in the mountains)
AS you know she is a little sensitive so dont bring any flowers with a strong scent (this is a demand to make the evening enjoyable for everyone including the old lady)
Come early and leave late too give her the opportunity to spend as much time with you as possible.
The three wonderful children and there old father wisch you very welcome!

Min och mina bröders morsa och farsans fru fyller 50 den 2/9 så nu ska det firas med öppet hus den 28/8 (alltså lördagen innan för när hon fyller år tänker vi kidnappa henne och dra ut henne på fjället!)
Som ni alla vet är hon lite känslig av sig så vi undanber alla doftande blommor (detta är ett krav för att kvällen ska bli så trevlig som möjligt även för den gamla tanten)
Kom gärna tidigt och stanna sent så hon får njuta av just ditt sällskap så länge och mycket som möjligt.
Välkomna önskar de tre underbarnen och deras gamle far!

Ida-Maria ❤ Josef

The 31/7 2010 one of my oldest friends Ida-Maria got married to Josef and I got the honor to be one of the hosts for the evening party. It was an honor but it didn’t give allot of time to take photos but here are some. Mostly from when the bride got ready and some from the church.

#1/7 2010 gifte sig en av mina äldsta vänner Ida-Maria med Josef. Jag fick äran att vara värd på deras bröllop och det var en ära även om det gav mig dåligt med tid att fota. Här kommer iaf några från när bruden gjorde sig i ordning och från kyrkan.

First some pictures from the preparations

Först lite bilder från förberedelserna.

And some from church

Och några från kyrkan

After the ceremony in church there where som mingle before the newlyweds arrived.

Efter kyrkan var det lite mingel innan de nygifta anlände.

Then it was time for some ice cream cake

Sedan var det dags för glasstårta

It was a beautiful wedding and it almost made me wanting to get married some day.

Det var ett otroligt vackert bröllop och det gjorde mig nästan lite sugen på att gifta mig någon gång.