Monthly Archives: March 2010

lek med photoshop

Yesterday I had some extra time when the students took there nap so I played a little with Photoshop and made these two pictures.

Igår hade jag lite extra tid när eleverna tog sin middags vila så jag lekte lite med Photoshop och gjorde dessa två bilder.

This is made after inspiration from a picture I found on the girl on the pictures Qzone, so I figured I should make it with her in it.

Denna är gjord med inspiration från en bild som jag hittade i tjejen på bildens Qzone, så jag tänkte jag borde göra testet med en bild på henne.

(Do you want to see the originals? ask for them)

(Vill ni se originalen? fråga efter dem)

Brant skylt

Sign on the great wall, please lose headway! Take care.

Skylt från muren, snälla förlora framåt, typ.. Google translate: “framsida sluttningen brant vänligen tappar fart”

En dag fylld med bönesvar

The last week I had 2 people from my Swedish organisation visiting here in Wuhan. So after taking care of them from morning till night I was pretty beat on Sunday evening, so when I sat down to finish my lesson for this week I couldn’t come up with anything. And Monday morning was even worse when I woke up I just wanted to go back to sleep, but I decided to get up. Being tired is not a good reason to not go to school. So I got up and prepared to go there. Still when we got there I had no energy and didn’t know what to teach. During all of this time I had been asking God to help me. After John and Jessica thought the first class I had the second half and a duble class in the afternoon to teach on my own. But after the ten minute break it turned out that most of the class had dance practice and the rest tried to run away so I gave up and decided to show a movie in the afternoon so I downloaded it and after lunch they told me that all the students are listening to someone talking this afternoon so no class. So I thanked God hanged out with Mary before going back to Wuhan. Just as I walked in to the apartment John phoned and asked if I wanted to meet for dinner at the mall later so after a while I walked over there realizing my phone is dead. So I prayed ok god you need to help fix this because we didn’t set a time. Just as I walked in I saw them geting on the escalator. So I could just run up to them (scarring them a little) and that was it.
God really came trough for me, when I was weak he helped me.

I förra veckan var Gerard från missionskyrkan och Jonas från equmenia på besök här i Wuhan. Efter att ha tagit hand om dem från morgon till kväll under deras vistelse här var jag rätt slutkörd på söndag kväll (och är fortfarande). När jag satte mig ner för att färdigställa min lektionsplanering så fick jag inte fram någonting. Måndag morgon var än värre och när jag vaknade ville jag bara somna om igen, men jag bestämde mig för att ta mig upp. Att vara trött är ingen bra anledning till att inte ta sig till skolan. Så jag gick upp och förberedde mig för att ta mig dit. När jag kom dit var jag fortfarande helt borta och viste inte riktigt vad jag skulle ta mig till med lektionen. John och jessica hade lovat att ta första lektionen av två med morgon klassen men efter det hade jag en lektion till med dem och en dubbel lektion på eftermiddagen att ta själv. Efter 10 min rast visade det sig dock att de flesta i den klassen jag skulle ha hade dans övning och de övriga försökte slippa undan så jag kämpade inte emot så hårt utan “gav upp”. För eftermiddags lektionen bestämde jag mig att visa en film så jag laddade ner en och förberedde. Efter lunch talade de dock om för mig att alla elever skulle lyssna på ett föredrag på eftermiddagen, så inga lektioner. Så jag tackade gud och hängde lite med Mary innan jag tog mig tillbaka till Wuhan. Just när jag klev in i lägenheten ringde John och frågade om vi skulle mötas upp för middag senare så efter en stund gick jag bort dit och insåg att min telefon var död, vi hade dessutom inte sagt någon tid. Så jag slängde iväg en bön “Gud hjälp till och fixa detta nu” och precis när jag går in i “gallerian” ser jag dem kliva på rulltrappan så jag kunde springa upp till dem (skrämde dem lite) och så fixade det sig. Ska även säga det att det är inte direkt i storlek med allum eller femman (Göteborg) utan detta är ett gigantiskt ställe, 6 våningar och tydligen världens längsta “pedestrian street” (gågata).
Gud stod verkligen upp för mig, när jag var svag så hjälpte han mig.

Massage skylt

Massage sign from Beijing, nothing unusual in China but for me.

Massage skylt från Peking, inget ovanligt i Kina men för mig.

Söndagsmorgon

Yesterday mornig when I walked outside my apartment building to go to church the smell of a warm summer rain came in to my nose. Even though it was early I got allot of new energy and a warm feeling. It is only the middle of march and alredy almost summer. This week they say it will be up to 30°c here in wuhan.

Tomorrow two friends from my swedish organisation will come to wuhan to see how I have it, plane ahead and meet allot of different people. I hope that they will lern allot and that things can become clearer even for me now at the end.

Igår morse när jag gick ut genom dörren till mitt lägenhets hus slog doften av sommarregn emot mig och en underbar känsla sped sig i kroppen. Även fast det bara är i mitten på Mars är det redan nästan sommar. Denna veckan säger de att det ska bli upp emot 30°c här i Wuhan.

I morgon kommer två svenskar på besök, det är Jonas från equmenia och Gerard från Missionskyrkan. De ska se hur jag har det, planera för framtiden och möta massa olika människor. Jag hoppas att de kan få reda på mycket information som de behöver och att saker även kan klarna för min del såhär på slutet.

Hotell skylt

Sign from our hotel in Shenzhen.

Skyllt från vårt hotell i Shenzhen.

Nytt försök på ett visum

After geting up a little later yesterday I was late for my meeting with candy so we hurried down to the station not to miss the policeman, when we got there he was not. He hadn’t shown up yet and his phone was off so we almost started to dispare. Only a few minutes later he owalked in trough the door, what a releaf. We gave Hume all the papers and things he needed and it didn’t take long before we could get on the bus to go to the visa sektion. When we got there we took a nr and filled out the papers. When our nr came up we handed over al that we knew from last time that we needed and expected (hoped) it to go well. The girl on the other side looked at the papers and talked with the Candy. It didn’t sound good but it usually don’t so I was only a little worried. Then she said you have to go to Hongkong you can’t renew your visa here again only one time and started gathering up the papers to leave. I then said but I went to Hongkong last month (even though it was in januari) so I “left” the country. I showed here the stamps and everything was fine 1 minute later we walked out and I had a new visa.

In the afternoon I and Jessica went out to the ark to teach some classes, it was a really nice day and I had way to much clothes on.

Efter att ha stigit upp lite senare än i förrgår var jag sen till mitt möte med Candy så vi skyndade bort till polisstationen för att inte missa polismannen, när vi kom dit var han inte där. Han hade inte dykt upp ännu och hans mobil var avstängd så vi började bli lite uppgivna och aningen arga. Några minuter senare steg han dock in genom dörren, vilken lättnad. Vi gav honom alla papper och saker han behövde och det tog inte lång stund innan vi kunde ta bussen vidare bort till visum sektionen. När vi kom dit tog vi ett nr, hämtade pappret vi behövde, fyllde i det och väntade på våran tur. När vårt nr kom upp gick vi fram, överlämnade allt som vi viste sendan sist att vi behövde och förväntade oss (hoppades) att allt skulle gå fint. Tjejen (kvinnan) på andra sidan skrivbordet kollade på papperna och pratade med Candy. Det lät som om något var fel men det gör det ofta, oftast utan att det är något fel, så jag var bara lite orolig. Då sa Candy du måste åka till Hongkong du kan inte förnya ditt visum här igen, det går bara en gång och så började hon samla ihop papperna för att gå. Men då sa jag men jag var ju i Hongkong för en månad sedan (även om det var i januari) så jag har ju “lämnat” landet. Jag visade stämplarna i passet, allt var i sin ordning, en minut senare var vi på väg ut genom dörren och jag hade ett nytt visum.

På eftermiddagen åkte jag och Jessica ut till arken för att undervisa några lektioner, det var en helt underbar dag och jag hade på tok för mycket kläder på mig.

Bröllops skylt

Sign from Hongkong, a wedding company.

Skylt från Hongkong, ett bröllops företag.

Visum, Metro och Starbucks

If you ever met a person the morning after having a dinner eating garlic and you didn’t eat it, then you can start imagining how it is stepping in to a bus early in the morning in china. But now imagine that everyone on the bus ate garlic last night. That is probably close to the truth sense it is in most food in china. Usually it isn’t a problem but yesterday I didn’t eat any Chinese food and most buses have there windows open, but today it’s cold and I’m on one of the good buses with heat, closed doors and closed windows.

To renew your visa in china you need some papers from the police. So after meeting up with one of the teachers from school and making copies of pasport, id card and the papers for the apartment we go to the police station where we need to register to find the policeman we need have to talk with, only to know he is not at work today. And we need to talk with that guy at that police station, that is the only option. so we have to go back tomorrow again.

So keep praying for me tomorrow as well.

Har nu någon gång mött på en person tidigt morgonen efter denne ätit en måltid med mycket vitlök? I så fall kan du börja föreställa dig hur det är att kliva på en morgonbuss i Kina. Föreställ dig nu då istället en buss full med människor som alla ätit vitlök kvällen innan. Det är ganska troligt att de flesta gjort det då vitlök är in ingrediens i den mesta maten här. Det är normalt inga problem men igår åt jag ingen kinesisk mat och de flesta bussar har fönstren öppna. Denna morgon var det kallt och jag var på en av bussarna med värme, stängda dörrar och fönster.

För att förnya sitt visum i Kina behövs en del papper från polisen så efter att ha mött upp med en av de kinesiska lärarna från skolan, gjort kopior på pass, ID-kort och papper på lägenheten, gick vi till polisstationen där vi måste registrera oss. Väl där talar de om att personen som vi måste prata med inte är där idag, de försöker på hans mobil men den är avstängd. Vi måste tala med den mannen på den polisstationen, det är enda alternativet. Så nytt försök i morgon. ställer bara till en hel hög problem.

Så be för mig i morgon också.

Yesterday I, Johan and Jessica once again took the bus down to Metro to get some imported food, have lunch at starbucks and re live some old memories. When we sat at starbucks some guys came and started to put up a scaffold outside the window, they where climbing up and down there without any safety and the guy at the top just stod there without anything and the thing was rocking back and fourth. But I guess they had done it before.

Igår åkte jag, John och Jessica återigen ner till Metro för att få tag på lite importerad mat, käka lunch på starbucks och återuppleva gamla minnen. När vi satt inne på starbucks började några män sätta upp en byggnads ställning utanför fönstret, de klättrade upp och ner på den vingliga ställningen utan någon som helst säkerhets utrustning. Killen på toppen stod där utan räcken eller något medan ställningen gungade fram och tillbaka. Det såg iof ut som om de gjort det några ggr tidigare.

Tillbaka på skolan

Yesterday we started having classes again, in the morning I had English with class 2 for the first time this term. I tried to talk about spring festival and what they had done, but it failed totaly, the class didn’t listen and respond to my lesson plan and it was impossible to get them to keep quiet. Except for the brake, they where quiet then.  Maybe my lesson plan wasn’t the best so far ether, so I guess I need to work on it before next class that is on Thursday.

In the afternoon we had an opening ceremony for the new term, a few speeches. In chinese so that was really inspiring (not) but then the students performed some off there dances. And it is always a pleasure to watch them.

Igår startade vi upp med att ha lektioner igen, på morgonen hade jag engelska med klass två för första gången denna terminen. Jag försökte prata med dem om det Kinesiska nyåret och vad de har gjort över lovet, med det total floppade. Klassen lyssnade inte alls på vad jag sa och lektions planeringen funkade väldigt dåligt. Dessutom var det omöjligt att få tyst på dem, förutom på rasten då var de tysta. Min lektions planering var kanske inte heller den bästa såhär långt, så jag behöver nog jobba på den innan nästa lektion på torsdag.

På eftermiddagen hade vi en öppnings ceremoni för den nya terminen. Det inleddes med en hel hög tal, på Kinesiska väldigt inspirerande (inte) men sedan framträdde eleverna med en hög olika danser. Det är alltid trevligt att titta på.

On wednesday it’s time to renew my visa again so pray that it will work out fine.

På onsdag är det dags att förnya visumet igen så be gärna för att det går smärtfritt.